Education Information

Doctorate, Université de Poitiers, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, France 1995 - 2001
Postgraduate, Université de Poitiers, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, France 1993 - 1995
Undergraduate, Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey 1989 - 1992

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate
French, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİGİ’NE ÜYELİĞİ PERSPEKİFİ İÇERİSİNDE KİT’LERİN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNA UYUMU, Université de Poitiers, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, 2001
Postgraduate, Türk Vergi Sisteminde KDV ve Türkiye’nin Avrupa Birligi’ne Adaylığı, Université de Poitiers, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, 1995

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, International Law, Information Law

Academic Titles / Tasks

Professor, Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Public Low, 2019 - Continues
Associate Professor, Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Public Low, 2013 - 2019
Assistant Professor, Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Public Low, 2005 - 2015

Academic and Administrative Experience

Akdeniz University, Faculty of Law, Kamu Hukuku, 2017 - Continues
Akdeniz University, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F, Uluslararası İlişkiler, 2002 - 2005

Courses

Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Undergraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Undergraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018
İleri Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik, Doctorate, 2018 - 2019, 2017 - 2018
Uluslararası Kamu Hukuku (Yıllık), Undergraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Uluslararası Örgütler Hukuku, Undergraduate, 2018 - 2019
Uluslararası Örgütler, Undergraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2014 - 2015
Uluslararası Kamu Hukuku II, Undergraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Birleşmiş Milletler Sistemi ve Uluslararası Hukuk, Postgraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Devletin Uluslararası Yetkisi, Postgraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Devletin Uluslararası Yetkisi, Postgraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Hukuku, Undergraduate, 2018 - 2019
AB Hukukunda Yargısal Denetim I, Doctorate, 2018 - 2019, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Uluslararası Yargı II, Doctorate, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2014 - 2015
Birleşmiş Milletler Sistemi ve Uluslararası Hukuk, Postgraduate, 2018 - 2019, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Uluslararası Kamu Hukuku I, Undergraduate, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Danışmanlık, Postgraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Seminer, Postgraduate, 2016 - 2017, 2014 - 2015
Birleşmiş Milletler Sistemi ve Uluslararası Hukuk, Postgraduate, 2017 - 2018
Doktora Tezi , Doctorate, 2017 - 2018
Kamu Hukuku Dönem Projesi, Postgraduate, 2017 - 2018
Doktora Uzmanlık Alan Dersi (4. Güz), Doctorate, 2017 - 2018
Doktora Danışmanlık (4. Güz), Doctorate, 2017 - 2018
Uzmanlık Alan Dersi, Postgraduate, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Uluslararası Yargı I, Doctorate, 2017 - 2018
Uzmanlık Alan Dersi, Postgraduate, 2016 - 2017
Uzmanlık Alan Dersi, Undergraduate, 2017 - 2018
Danışmanlık, Postgraduate, 2016 - 2017
Yüksek Lisans Tezi, Postgraduate, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku (Yıllık Ders), Undergraduate, 2017 - 2018
Seminer, Doctorate, 2017 - 2018, 2015 - 2016
Yüksek Lisans Tezi, Postgraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
AB Hukukunda Yargısal Denetim II, Doctorate, 2015 - 2016
Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku II, Postgraduate, 2015 - 2016, 2014 - 2015
İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması, Postgraduate, 2015 - 2016
Doktora Uzmanlık Alan Dersi(1.Bahar), Doctorate, 2015 - 2016
Doktora Danışmanlık(1.Bahar), Doctorate, 2015 - 2016
Uzmanlık Alan Dersi, Postgraduate, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Türkiye ve Güncel Uluslararası Hukuk Sorunları, Postgraduate, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Seminer, Doctorate, 2015 - 2016
Uluslararası Yargı II, Doctorate, 2015 - 2016
Danışmanlık, Postgraduate, 2016 - 2017
Uzmanlık Alan Dersi, Postgraduate, 2016 - 2017
Uluslararası Yargı I, Doctorate, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Doktora Tezi , Doctorate, 2016 - 2017
Danışmanlık, Postgraduate, 2015 - 2016
Devletler Genel Hukuku, Undergraduate, 2014 - 2015
Avrupa Birliği Ekonomisi, Undergraduate, 2014 - 2015
Türkiye ve Güncel Uluslararası Hukuk Sorunları, Postgraduate, 2015 - 2016
Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku II, Postgraduate, 2014 - 2015
Avrupa Birliği İnternet Hukuku, Doctorate, 2015 - 2016
Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku I, Postgraduate, 2015 - 2016
Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku I, Postgraduate, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Hukuka Giriş, Undergraduate, 2014 - 2015
Hukuka Giriş (İÖ), Undergraduate, 2014 - 2015

Advising Theses

Bayram M. H., Uluslararası Hukukta Çevresel Zararlardan Dolayı Devletin Sorumluluğu, Doctorate, E.ATA(Student), 2023
Bayram M. H., Diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıkların kötüye kullanılması, Doctorate, T.YUMUŞAK(Student), 2022
Bayram M. H., Uluslararası hukukta sığınma hakkı, Doctorate, G.KONYALI(Student), 2020
BAYRAM M. H., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararalarının Yargıtay Ceza Dairelerinin Kararlarına Etkisi, Postgraduate, F.Akyol(Student), 2019
BAYRAM M. H., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesinde Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığının Değerlendirilmesi, Postgraduate, M.Talih(Student), 2019
Bayram M. H., Uluslararası Ceza Divanı ile Birleşmiş Milletler arasındaki ilişki, Postgraduate, E.KURTAGİĆ(Student), 2019
BAYRAM M. H., Uluslararası Hukukta Diplomatik Koruma, Postgraduate, L.HASENOVA(Student), 2018
BAYRAM M. H., AB'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Katılımı, Postgraduate, G.Topaloğlu(Student), 2015

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

BAYRAM M. H., EU Supported Other Project, Avrupa Bilgi Köprüleri, 2003 - 2004
BAYRAM M. H., EU Supported Other Project, Avrupa Jean Monnet Modülü Projesi, 2003 - 2004

Activities in Scientific Journals

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Publication Committee Member, 2016 - Continues

Metrics

Congress and Symposium Activities

IV. INTERNATIONAL MIDDLE EAST SYMPOSIUM, Attendee, İstanbul, Turkey, 2018
Innovation and Global Issues in Social Sciences III" (InGlobe), Attendee, Antalya, Turkey, 2018
VII. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Attendee, Antalya, Turkey, 2017
VII. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı, Attendee, Praha, Czech Republic, 2017
IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Attendee, Paris, France, 2016
VII. Avrupa Sosyal ve Davranış Bilimleri Arastırmaları Konferansı, Attendee, Bükreş, Romania, 2015
3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Mersin'den Kıbrıs'a Tarih, Hukuk ve Gelecek, Attendee, Mersin, Turkey, 2012
AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA DEVLET YARDIMLARI VE TÜRKİYE'NİN UYUMU, Attendee, Antalya, Turkey, 2004