Education Information

Education Information

 • 1997 - 2001 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Turkey

 • 1990 - 1996 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2001 Expertise In Medicine

  Gebelik ve puerperal dönemde prognoza etki eden faktörler

  Hacettepe University, Tıp Fakültesı, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate German