Eğitim Bilgileri

Doktora, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi / İngilizce Öğretmenliği, Türkiye 2003 - 2009
Yüksek Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi / İngiliz Dili Ve Edebiyatı Eğitimi, Türkiye 1998 - 2002
Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi / İngilizce Öğretmenliği, Türkiye 1993 - 1997

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri
Almanca, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, A study on blended learning model for teaching practice course in pre-service English language teacher training program. , Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi / İngilizce Öğretmenliği, 2009
Yüksek Lisans, Testing techniques for elementary school children., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi / İngiliz Dili Ve Edebiyatı Eğitimi, 2002

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Eğitimi, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2018 - 2019
Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2011 - 2018
Araştırma Görevlisi Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, 2010 - 2011
Araştırma Görevlisi Dr., Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, 2009 - 2010
Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, 2003 - 2009
Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, 1998 - 2003
Okutman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Oydem, 1997 - 1998

Akademik İdari Deneyim

Enstitü Müdür Yardımcısı, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, -, 2021 - 2022
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014 - 2016
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (V), 2012 - 2012

Verdiği Dersler

Dünya İngilizceleri, Lisans, 2019 - 2020
Dil Edinimi Araştırmaları, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Türkçe–İngilizce Çeviri, Lisans, 2019 - 2020
Bilimsel Araştırma Yönt. ve Etik, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Okuma Becerileri I, Lisans, 2018 - 2019
Okuma Becerileri II, Lisans, 2018 - 2019
Teknoloji ve Dil Öğretimi, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Dil Edinimi, Lisans, 2018 - 2019, 2017 - 2018
İngilizce Öğr. Teknoloji Kullanımı, Lisans, 2018 - 2019
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2017 - 2018
Anlatım Becerileri, Lisans, 2017 - 2018
Okul Deneyimi, Lisans, 2017 - 2018
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2017 - 2018
İngilizce Öğr. Teknoloji Kullanımı, Lisans, 2017 - 2018
İngilizce- Türkçe Çeviri, Lisans, 2017 - 2018
Dil ve Kültür, Lisans, 2017 - 2018

Yönetilen Tezler

CANER M., Learners' perceptions of their English pronunciation anxiety at tertiary level, Yüksek Lisans, S.YILMAZ(Öğrenci), 2019
CANER M., Cohesion analysis of reading texts in English coursebooks in secondary schools, Yüksek Lisans, H.BERNA(Öğrenci), 2019
CANER M., PERCEPTIONS OF EFL LEARNERS TOWARDS TASK-BASED CUE LESSONS, Yüksek Lisans, E.ALKAN(Öğrenci), 2017
CANER M., A STUDY ON L2 MOTIVATIONAL SELF SYSTEM OF TURKISH EFL LEARNERS, Yüksek Lisans, F.Gül(Öğrenci), 2017
CANER M., A Study on E-Readiness of Teachers in Language Classrooms, Yüksek Lisans, E.ÇALIŞKAN(Öğrenci), 2017
CANER M., A Profile of Pre-service and in-service Teachers' self-efficacy Beliefs, Yüksek Lisans, H.DOLGUN(Öğrenci), 2016
CANER M., A Profile of pre-service and in-service EFL teacher’s self-efficacy beliefs, Yüksek Lisans, H.Dolgun(Öğrenci), 2016
CANER M., Professional Development of Pre-service English Language Teachers in line with The European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL), Yüksek Lisans, M.YÜMSEK(Öğrenci), 2014
CANER M., Professional development of pre-service english language teachers in line with the European Portfolio for Student Teachers of Language (EPOSTL), Yüksek Lisans, M.Yümsek(Öğrenci), 2014
CANER M., Using Blogs and The Internet to Improve Writing Skills in University Preparatory Classes in Teaching English., Yüksek Lisans, R.KAZANCI(Öğrenci), 2012

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ŞENDAĞ S., CANER M., KAFES H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yabancı Dil Ediniminde Podcast ve Tablet Bilgisayar Kullanımı (Yadepod), 2014 - 2016
CANER M., TÜBİTAK Projesi, Yabancı Dilde Akademik Okuryazarlık Yeterliklerine Yönelik İhtiyaçların ve Düzeylerinin Belirlenmesi, 2013 - 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2020 - Devam Ediyor
Journal of Educational and Instructional Studies in The World, Editörler Kurulu Üyesi, 2016 - Devam Ediyor
Değerlendirme Kurul Üyesi, 2010 - 2021

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Ekim 2021
ENAD, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2020
IJLERE, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2019
TOJQI, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2019
TOJDE, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2019

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Caner M., The 3rd International Research Conference on Social Sciences & Humanities (RCSH-21), Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Kasım 2021

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu,, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2019
12th International Conference on Language, Literature, Culture, and Education (ICLLCE) 2018, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2018
12th international conference on language literature culture and education, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2018
8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2017
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurulyı, Katılımcı, Burdur, Türkiye, 2016
5th World Conference on Educational and Instruconal Studies, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2016
2nd Language, Culture and Literature Workshop, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2016