Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Akdeniz University, Faculty Of Law, Kamu Hukuku

 • 2016 - 2018 Assistant Professor

  Akdeniz University, Faculty Of Law, Kamu Hukuku

 • 2013 - 2016 Research Assistant

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Kamu Hukuku

 • 2011 - 2013 Research Assistant

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Kamu Hukuku

 • 2009 - 2011 Research Assistant

  Beykent University, Faculty Of Law, Hukuk

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Vice Dean

  Akdeniz University, Hukuk Fakültesi

 • 2019 - Continues Board Member

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences

 • 2018 - Continues Board Member

  Akdeniz University, Hukuk Fakültesi

 • 2018 - Continues Deputy Head of Department

  Akdeniz University

 • 2016 - Continues Head of Department

  Akdeniz University

Courses

 • Undergraduate Ceza Hukuku Genel Hükümler

 • Postgraduate Topluma Karşı Suçlar

 • Undergraduate Ceza Hukuku Özel Hükümler

 • Undergraduate IT Law

 • Doctorate Ceza Özel Hukukunda Karşılaştırmalı Suç Tipleri

 • Postgraduate Topluma Karşı Suçlar

 • Undergraduate Çevre Hukuku

 • Doctorate Türk Ceza Hukukunda Kişilere Karşı Suçlar

 • Undergraduate Çevre Hukuku

 • Undergraduate Ceza HUkuku

 • Undergraduate İnfaz Hukuku

 • Undergraduate Ceza Muhakemesi Hukuku II

 • Postgraduate İdari Ceza Hukukunda Güncel Tartışmalar

 • Doctorate AİHM ve AYM İçtihatlarında Ceza Muhakemesi Hukuku İlkeleri

 • Doctorate Ceza Hukukunun Temel ilkeleri Çerçevesinde Yan Ceza Kanunlarında Düzenlenen Suç Tipleri

 • Undergraduate Ceza Hukuku Özel Hükümler II

 • Undergraduate Ceza Muhakemesi Hukuku I

 • Postgraduate Ceza Hukukunda Yaptırım Teorisi

 • Undergraduate Temel Hukuk

 • Undergraduate Ceza Hukuku Özel Hükümler I