Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2021 Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Işığında Deprem Hukuku (Deprem Öncesi Yükümlülükler – Deprem Sonrası Haklar)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2018 Cezai Konularda Adli İşbirliği SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 Disiplinler Arası Tıp Hukuku Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2016 Türk ve Avrupa Hukukunda Yeni Anlayışlar: Denetimli Serbestlik Düzenlemeleri ve Uygulamalar

  Attendee

  Antalya, Turkey