Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Tavşanlarda Kronik Unilateral Parsiyel Üreteral Obstruksiyonda Diüretik Kullanılarak Renkli Doppler Ultrasonografi Bulgularının Değerlendirilmesi , Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, 2006

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Bilimler, Veteriner Cerrahi, Veteriner Radyoloji, Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, 2016 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2019 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ŞİMŞEK KAYA G., TORU H. S., KAYA M., ERDEM A. S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörü ve Serotonin Noradrenalin Gerialım İnhibitörü Uygulanmış Ratlarda Kemik Rejenerasyonunun Değerlendirilmesi, 2021 - 2022
ŞİMŞEK KAYA G., TORU H. S., GACHAYEV K., KAYA M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bifosfonat Uygulanmış Ratlarda Diş Çekimini Takiben Uygulanan Hyaluronik Asidin MRONJ Oluşumunu Önlemedeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2021 - 2022
KAYA M., BESNE D., YARAŞ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kalsiyum Hidroksiapatit ile Kaplanmış Ortopedik Vidaların Kemik Tutulumunun Radyografi ve Tork Kuvveti ile Değerlendirilmesi, 2018 - 2019
Doğan E., Okumuş Z., Kaya M., Yanmaz L. E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Diyabetik Ratlarda Kemik Defektindeki İyileşmenin Üzerine Melatonin Etkisi, 2013 - 2015
Kaya M., Okumuş Z., Yanmaz L. E., Doğan E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Cirit Atlarında Alt Ekstremite Sert Dokularındaki Lezyonların Dijital Radyografi ile Değerlendirilmesi ve Travmatik Artritis Şüpheli Olgularda Artroskopinin Tanı ve Sağaltımda Kullanılması Proje No 2011 24, 2011 - 2013
Kaya M., Şimşek Kaya G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Streptozocin ile indüklenen diyabetli ratlarda kemik defektlerinin iyileşmesinde lokal ve/veya sistemik melatonin uygulamasının etkilerinin karşılaştırılması, 2009 - 2012
Kaya M., Okumuş Z., Yanmaz L. E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Dehorning Yöntemlerinin Kortisol Seviyesi Üzerine Olan Etkisi, 2008 - 2010
Kaya M., Şimşek Kaya G., Okumuş Z., Kireçci E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Eksperimental Olarak Oluşturulan Osteomyelitisin Tedavisinde Düşük Seviyeli Lazer Terapisi ile Antibiyotik Emdirilmiş Hidroksiapatit Uygulamasının Karşılaştırılması, 2008 - 2010

Metrikler

Ödüller

KAYA M., Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çevir Eser Ödülleri, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Haziran 2012