Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Tavşanlarda Kronik Unilateral Parsiyel Üreteral Obstruksiyonda Diüretik Kullanılarak Renkli Doppler Ultrasonografi Bulgularının Değerlendirilmesi , Ankara University, Institute of Health Sciences , Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, 2006

Research Areas

Health Sciences, Veterinary Sciences, Clinical Sciences, Veterinary Surgery, Veterinary Radiology, Veterinary Orthopedics and Traumatology

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Akdeniz University, Health Services Vocational School, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, 2016 - Continues

Academic and Administrative Experience

Assistant Manager of Research and Application Center, Akdeniz University, Antalya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2019 - Continues

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ŞİMŞEK KAYA G., TORU H. S., KAYA M., ERDEM A. S., Project Supported by Higher Education Institutions, Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörü ve Serotonin Noradrenalin Gerialım İnhibitörü Uygulanmış Ratlarda Kemik Rejenerasyonunun Değerlendirilmesi, 2021 - 2022
ŞİMŞEK KAYA G., TORU H. S., GACHAYEV K., KAYA M., Project Supported by Higher Education Institutions, Bifosfonat Uygulanmış Ratlarda Diş Çekimini Takiben Uygulanan Hyaluronik Asidin MRONJ Oluşumunu Önlemedeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2021 - 2022
KAYA M., BESNE D., YARAŞ N., Project Supported by Higher Education Institutions, Kalsiyum Hidroksiapatit ile Kaplanmış Ortopedik Vidaların Kemik Tutulumunun Radyografi ve Tork Kuvveti ile Değerlendirilmesi, 2018 - 2019
Doğan E., Okumuş Z., Kaya M., Yanmaz L. E., Project Supported by Higher Education Institutions, Diyabetik Ratlarda Kemik Defektindeki İyileşmenin Üzerine Melatonin Etkisi, 2013 - 2015
Kaya M., Okumuş Z., Yanmaz L. E., Doğan E., Project Supported by Higher Education Institutions, Cirit Atlarında Alt Ekstremite Sert Dokularındaki Lezyonların Dijital Radyografi ile Değerlendirilmesi ve Travmatik Artritis Şüpheli Olgularda Artroskopinin Tanı ve Sağaltımda Kullanılması Proje No 2011 24, 2011 - 2013
Kaya M., Şimşek Kaya G., Project Supported by Higher Education Institutions, Streptozocin ile indüklenen diyabetli ratlarda kemik defektlerinin iyileşmesinde lokal ve/veya sistemik melatonin uygulamasının etkilerinin karşılaştırılması, 2009 - 2012
Kaya M., Okumuş Z., Yanmaz L. E., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Dehorning Yöntemlerinin Kortisol Seviyesi Üzerine Olan Etkisi, 2008 - 2010
Kaya M., Şimşek Kaya G., Okumuş Z., Kireçci E., Project Supported by Higher Education Institutions, Eksperimental Olarak Oluşturulan Osteomyelitisin Tedavisinde Düşük Seviyeli Lazer Terapisi ile Antibiyotik Emdirilmiş Hidroksiapatit Uygulamasının Karşılaştırılması, 2008 - 2010

Metrics

Awards

KAYA M., Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çevir Eser Ödülleri, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), June 2012