Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Soru Kalite Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2015
Sağlık ve Tıp, Eğitim Programı FEP-ÇEP Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2015
Sağlık ve Tıp, Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Güncelleştirilmesi ve Geliştirilmesi Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2015
Sağlık ve Tıp, "Endnote X3", Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2014
Sağlık ve Tıp, Girişimsel Ultrason Kursu "Hands-On" Uygulamalı, Tıbbi Ultrasonografi Derneği-EFSUMB, 2013
Sağlık ve Tıp, Eğitim Becerileri ve Eğitici Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006
Sağlık ve Tıp, Probleme Dayalı Öğrenim, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006
Sağlık ve Tıp, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu, Tıbbi Ultrasonografi Derneği, 2003
Sağlık ve Tıp, Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002
Sağlık ve Tıp, Eğitim Yöntemleri ve Değerlendirme ve Öğretme ve Öğrenme Sürecinde İletişim, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000
Sağlık ve Tıp, İş Hekimliği Sertifikası, Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı, 1992

Yaptığı Tezler

Tıpta Uzmanlık, Aksiller ve subklavian ven stenoz ve oklüzyonlarının tanısında renkli dupleks Doppler ultrasonografi ve venografinin karşılaştırılması., Akdeniz Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri, Radyoloji Anabilim Dalı, 1998

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Radyodiagnostik

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2002 - 2018
Öğretim Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 1999 - 2002
Araştırma Görevlisi Dr., Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 1994 - 1998

Akademik İdari Deneyim

Verdiği Dersler

Non-vasküler Girişimsel Radyoloji, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Tıbbi Görüntüleme, Ön Lisans, 2021 - 2022
Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi, Lisans, 2021 - 2022
Tıbbi Görüntüleme-IV, Ön Lisans, 2013 - 2014
Radyolojik Anatomi-II, Ön Lisans, 2013 - 2014
Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Tıbbi Görüntüleme-II, Ön Lisans, 2013 - 2014
Radyolojik Anatomi-I, Ön Lisans, 2013 - 2014

Yönetilen Tezler

ÇEKEN K., Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Hepatik Vasküler Varyasyonların Saptanmasında İntraoperatif Ultrasonun Yeri, Tıpta Uzmanlık, U.Kesimal(Öğrenci), 2016
ÇEKEN K., Memenin kompleks kistik lezyonlarında radyolojik ve patolojik bulguların karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık, Ö.Vardar(Öğrenci), 2013
ÇEKEN K., Canlı böbrek verici adaylarda renal arterlerin bilgisayarlı tomografi anjiografi ile değerlendirilmesi, bulguların cerrahi sonuçlarla karşılaştırılması., Tıpta Uzmanlık, K.Çıra(Öğrenci), 2012
ÇEKEN K., Milimetrik nefrolityazis olgularında renkli Doppler twinkling artefaktının tanıya katkısı, Tıpta Uzmanlık, A.Yavuz(Öğrenci), 2006

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2018
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Kasım, 2015
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2015
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Kasım, 2014
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2013
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2012
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2012
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ekim, 2011
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2010
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2010
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2008
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık), Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2006

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÇEKEN K., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Cushing HAstalığı veya Akromegalisi Olan Yetişkin Hastalarda, Pasireotid ile İnduklenen Hipergliseminin İnkretin Bazlı Tedavi veya İnsülin ile Kontrolünün Araştırması, 2015 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD), Üye, 2002 - Devam Ediyor
Cardiovascular and Interventional Raddiological Society of Europe (CIRSE), Üye, 1999 - Devam Ediyor
Tıbbi Ultrasonografi Derneği (TUD), Üye, 1998 - Devam Ediyor
European Society of Radiology (ESR), Üye, 1996 - Devam Ediyor
Türk Radyoloji Derneği (TRD), Üye, 1994 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

39.Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2018 sözlü ve poster bildiri hakemliği, Diğer Dergiler, Temmuz 2018
Diagnostic and Interventional Radiology (DIR), SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2016
Diagnostic and Interventional Radiology (DIR), SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2015
Diagnostic and Interventional Radiology (DIR), SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2013
Diagnostic and Interventional Radiology (DIR), SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2012

Bilimsel Danışmanlıklar

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diğer, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye, 2010 - 2011

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Meme Radyolojisi, Türk Radyoloji Derneği, Turkey, http://www.turkrad.org.tr/calisma-gruplari/, 2000 - Devam Ediyor
Abdominal Radyoloji, Türk Radyoloji Derneği, Turkey, http://www.turkrad.org.tr/calisma-gruplari/, 2000 - Devam Ediyor

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

17. Girişimsel Radyoloji Toplantısı ve EVIS 2022 Uluslararsı Ortak Toplantısı “TGRD 2020", İzleyici / Dinleyici, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2022
15. Girişimsel Radyoloji Toplantısı ve EVIS 2020 Uluslararsı Ortak Toplantısı “TGRD 2020", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2020
40. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2019", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2019
“CIRSE 2019” Avrupa Girişimsel Radyoloji Kongresi, Katılımcı, Barcelona, İspanya, 2019
14.Girişimsel Radyoloji Radyoloji Toplantısı ve EVIS Uluslararası Yıllık Toplantısı "TGRD 2019", Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2019
39. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2018", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2018
"CIRSE 2018" Avrupa Girişimsel Radyoloji Kongresi, Katılımcı, Lisbon, Portekiz, 2018
13. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2018", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2018
103th Congress of the Radiological Society of North America"RSNA 2017", Katılımcı, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 2017
38. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2017", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2017
29th Euroson Congress of the EFSUMB, "Euroson 2017", Katılımcı, Ljubljana, Slovenya, 2017
Pediatrik Uroloji Kongresi-PEDURO 2017-Çocuk Urolojisinde USG Kursu, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2017
12. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2017", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2017
37. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2016", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2016
Annual Meeting of the "CIRSE 2016", Katılımcı, Barcelona, İspanya, 2016
11. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2016", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2016
36. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2015", Katılımcı, Türkiye, 2015
26th Annual Meeting of the European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology "ESGAR 2015", Katılımcı, Paris, Fransa, 2015
24th Conference of Asian Pasific Association for the Syudy of the Liver (APASL 2015), Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2015
TGRD 10. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2015", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2015
24th Congress of Asian Pasific Association for the Study of the Liver "APASL 2015", Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2015
Euroson School 2015, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2015
Euroson School 2015, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2015
Euroson School 2015, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2015
35. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2014", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2014
Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu, Davetli Konuşmacı, Ankara, Türkiye, 2014
TGRD 9. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2014", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2014
34. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2013", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2013
99th Congress of the Radiological Society of North America"RSNA 2013", Katılımcı, Şikago, Amerika Birleşik Devletleri, 2013
EFSUMB Endorsed Course Interventional Ultrasound Course"Hands on", Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2013
Akdeniz Toraks Onkoloji Grubu, Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye, 2013
8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2013", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2013
TRD Ankara Şb. Vasküler Radyoloji Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, Türkiye, 2013
33. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2012, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2012
23rd Annual Meeting of the European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology "ESGAR 2012", Katılımcı, Edinburgh, Birleşik Krallık, 2012
7. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2012", Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2012
32. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2011", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2011
96th Congress of the Radiological Society of North America"RSNA 2010", Katılımcı, Şikago, Amerika Birleşik Devletleri, 2010
31. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2010", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2010
Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2010
30. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2009", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2009
Annual Meeting of the "CIRSE 2009", Katılımcı, Lizbon, Portekiz, 2009
Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu, Davetli Konuşmacı, Ankara, Türkiye, 2009
29. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2008", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2008
Annual Meeting of the "CIRSE" 2008, Katılımcı, Kopenag, Danimarka, 2008
28. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2007", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2007
European Congress of Radiology "ECR 2007", Katılımcı, Viyana, Avusturya, 2007
27. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2006", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2006
I. Uluslararası Meme Görüntüleme Sempozyumu, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2006
11th Congress of the World Federation for Ultrasound in Medicine amd Biology "WFUMB 2006", Katılımcı, Seul, Güney Kore, 2006
26. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2005", Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2005
XVII. European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology "EUROSON 2005", Katılımcı, Cenevre, İsviçre, 2005
3rd International Ultrasound Symposıum, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2005
RSNA 2004 90th Scientific Assembly and Annual Meeting, Katılımcı, Şikago, Amerika Birleşik Devletleri, 2004
25. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2004, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2004
cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Annual Meeting "CIRSE 2004", Katılımcı, Barselona, İspanya, 2004
XVI. European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology EUROSON 2004, Katılımcı, Zagrep, Hırvatistan, 2004
"Organ Bağışı ve Kullanımı" Sempozyumu, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2004
24. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2003, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2003
23. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2002, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2002
12.th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2002
2nd International Ultrasound Symposıum, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2002
Akdeniz Organ Nakli Etkinlikleri-I Panel, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2002
TURKRAD 2001 22. Türk Radyoloji Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2001
III. Acil Tıp Sempozyumu, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2000
RAD'99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 1999
Annual Meeting and Postgraduate Course of CIRSE"99, Katılımcı, Prag, Çek Cumhuriyeti, 1999
TRD 75. Yıl Sempozyumu II "İnme"den "Beyin Krizi"ne Modern Tıbbi Yaklaşım", Katılımcı, Ankara, Türkiye, 1999
3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 1997
6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Katılımcı, Kuşadası, Türkiye, 1997
European Congress of Radiology ECR'97, Katılımcı, Viyana, Avusturya, 1997
2.Girişimsel Radyoloji Sempozyumu, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 1996
5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Katılımcı, Bursa, Türkiye, 1995
URK^94 14. Ulusal radyoloji Kongresi, Katılımcı, Mersin, Türkiye, 1994
RAD'93 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 1993
XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 1992

Burslar

MONBUSHO, Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları, 1998 - Devam Ediyor

Ödüller

ÇEKEN K., "Cum Laude" for EPOS, Cardiovascular and Interventional radiological Society of Europe, Ekim 2010
ÇEKEN K., Seçilmiş Sözlü Bildiri Ödülü, Türk Radyoloji Derneği, Ekim 2006
ÇEKEN K., Winner of the Day, European Congress of Radiology ECR, Mart 1997