Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Health&Medicine, Soru Kalite Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2015
Health&Medicine, Eğitim Programı FEP-ÇEP Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2015
Health&Medicine, Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Güncelleştirilmesi ve Geliştirilmesi Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2015
Health&Medicine, "Endnote X3", Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2014
Health&Medicine, Girişimsel Ultrason Kursu "Hands-On" Uygulamalı, Tıbbi Ultrasonografi Derneği-EFSUMB, 2013
Health&Medicine, Eğitim Becerileri ve Eğitici Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006
Health&Medicine, Probleme Dayalı Öğrenim, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006
Health&Medicine, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu, Tıbbi Ultrasonografi Derneği, 2003
Health&Medicine, Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002
Health&Medicine, Eğitim Yöntemleri ve Değerlendirme ve Öğretme ve Öğrenme Sürecinde İletişim, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000
Health&Medicine, İş Hekimliği Sertifikası, Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı, 1992

Dissertations

Expertise In Medicine, Aksiller ve subklavian ven stenoz ve oklüzyonlarının tanısında renkli dupleks Doppler ultrasonografi ve venografinin karşılaştırılması., Akdeniz University, Dahili Tıp Bilimleri, Radyoloji Anabilim Dalı, 1998

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Radiodiagnostic

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, 2018 - Continues
Assistant Professor, Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, 2002 - 2018
Lecturer, Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, 1999 - 2002
Research Assistant PhD, Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, 1994 - 1998

Academic and Administrative Experience

Courses

Non-vasküler Girişimsel Radyoloji, Postgraduate, 2021 - 2022
Tıbbi Görüntüleme, Associate Degree, 2021 - 2022
Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi, Undergraduate, 2021 - 2022
Tıbbi Görüntüleme-IV, Associate Degree, 2013 - 2014
Radyolojik Anatomi-II, Associate Degree, 2013 - 2014
Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi, Postgraduate, 2013 - 2014
Tıbbi Görüntüleme-II, Associate Degree, 2013 - 2014
Radyolojik Anatomi-I, Associate Degree, 2013 - 2014

Advising Theses

ÇEKEN K., Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Hepatik Vasküler Varyasyonların Saptanmasında İntraoperatif Ultrasonun Yeri, Expertise In Medicine, U.Kesimal(Student), 2016
ÇEKEN K., Memenin kompleks kistik lezyonlarında radyolojik ve patolojik bulguların karşılaştırılması, Expertise In Medicine, Ö.Vardar(Student), 2013
ÇEKEN K., Canlı böbrek verici adaylarda renal arterlerin bilgisayarlı tomografi anjiografi ile değerlendirilmesi, bulguların cerrahi sonuçlarla karşılaştırılması., Expertise In Medicine, K.Çıra(Student), 2012
ÇEKEN K., Milimetrik nefrolityazis olgularında renkli Doppler twinkling artefaktının tanıya katkısı, Expertise In Medicine, A.Yavuz(Student), 2006

Jury Memberships

Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, August, 2018
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, December, 2016
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, November, 2015
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, April, 2015
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, November, 2014
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, July, 2013
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, April, 2013
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, September, 2012
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, July, 2012
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, April, 2012
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, October, 2011
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, September, 2010
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, June, 2010
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, January, 2010
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, February, 2008
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, June, 2006
Expertise In Medicine, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, April, 2006

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Other Publications

Supported Projects

ÇEKEN K., Project Supported by Other Private Institutions, Cushing HAstalığı veya Akromegalisi Olan Yetişkin Hastalarda, Pasireotid ile İnduklenen Hipergliseminin İnkretin Bazlı Tedavi veya İnsülin ile Kontrolünün Araştırması, 2015 - Continues

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD), Member, 2002 - Continues
Cardiovascular and Interventional Raddiological Society of Europe (CIRSE), Member, 1999 - Continues
Tıbbi Ultrasonografi Derneği (TUD), Member, 1998 - Continues
European Society of Radiology (ESR), Member, 1996 - Continues
Türk Radyoloji Derneği (TRD), Member, 1994 - Continues

Scientific Refereeing

39.Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2018 sözlü ve poster bildiri hakemliği, Other Journals, July 2018
Diagnostic and Interventional Radiology (DIR), SCI Journal, January 2016
Diagnostic and Interventional Radiology (DIR), SCI Journal, April 2015
Diagnostic and Interventional Radiology (DIR), SCI Journal, January 2013
Diagnostic and Interventional Radiology (DIR), SCI Journal, January 2012

Scientific Consultations

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Other, Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department of Internal Medicine, Turkey, 2010 - 2011

Scientific Research / Working Group Memberships

Meme Radyolojisi, Türk Radyoloji Derneği, Turkey, http://www.turkrad.org.tr/calisma-gruplari/, 2000 - Continues
Abdominal Radyoloji, Türk Radyoloji Derneği, Turkey, http://www.turkrad.org.tr/calisma-gruplari/, 2000 - Continues

Metrics

Congress and Symposium Activities

17. Girişimsel Radyoloji Toplantısı ve EVIS 2022 Uluslararsı Ortak Toplantısı “TGRD 2020", Audience, Girne, Cyprus (Kktc), 2022
15. Girişimsel Radyoloji Toplantısı ve EVIS 2020 Uluslararsı Ortak Toplantısı “TGRD 2020", Attendee, Antalya, Turkey, 2020
40. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2019", Attendee, Antalya, Turkey, 2019
“CIRSE 2019” Avrupa Girişimsel Radyoloji Kongresi, Attendee, Barcelona, Spain, 2019
14.Girişimsel Radyoloji Radyoloji Toplantısı ve EVIS Uluslararası Yıllık Toplantısı "TGRD 2019", Attendee, İstanbul, Turkey, 2019
39. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2018", Attendee, Antalya, Turkey, 2018
"CIRSE 2018" Avrupa Girişimsel Radyoloji Kongresi, Attendee, Lisbon, Portugal, 2018
13. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2018", Attendee, Antalya, Turkey, 2018
103th Congress of the Radiological Society of North America"RSNA 2017", Attendee, Illinois, United States Of America, 2017
38. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2017", Attendee, Antalya, Turkey, 2017
29th Euroson Congress of the EFSUMB, "Euroson 2017", Attendee, Ljubljana, Slovenia, 2017
Pediatrik Uroloji Kongresi-PEDURO 2017-Çocuk Urolojisinde USG Kursu, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2017
12. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2017", Attendee, Antalya, Turkey, 2017
37. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2016", Attendee, Antalya, Turkey, 2016
Annual Meeting of the "CIRSE 2016", Attendee, Barcelona, Spain, 2016
11. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2016", Attendee, Antalya, Turkey, 2016
36. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2015", Attendee, Turkey, 2015
26th Annual Meeting of the European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology "ESGAR 2015", Attendee, Paris, France, 2015
24th Conference of Asian Pasific Association for the Syudy of the Liver (APASL 2015), Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2015
TGRD 10. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2015", Attendee, Antalya, Turkey, 2015
24th Congress of Asian Pasific Association for the Study of the Liver "APASL 2015", Attendee, İstanbul, Turkey, 2015
Euroson School 2015, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2015
Euroson School 2015, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2015
Euroson School 2015, Panelists, İstanbul, Turkey, 2015
35. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2014", Attendee, Antalya, Turkey, 2014
Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu, Invited Speaker, Ankara, Turkey, 2014
TGRD 9. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2014", Attendee, Antalya, Turkey, 2014
34. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2013", Attendee, Antalya, Turkey, 2013
99th Congress of the Radiological Society of North America"RSNA 2013", Attendee, Şikago, United States Of America, 2013
EFSUMB Endorsed Course Interventional Ultrasound Course"Hands on", Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2013
Akdeniz Toraks Onkoloji Grubu, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2013
8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2013", Attendee, Antalya, Turkey, 2013
TRD Ankara Şb. Vasküler Radyoloji Sempozyumu, Invited Speaker, Turkey, 2013
33. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2012, Attendee, Antalya, Turkey, 2012
23rd Annual Meeting of the European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology "ESGAR 2012", Attendee, Edinburgh, United Kingdom, 2012
7. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı "TGRD 2012", Attendee, İzmir, Turkey, 2012
32. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2011", Attendee, Antalya, Turkey, 2011
96th Congress of the Radiological Society of North America"RSNA 2010", Attendee, Şikago, United States Of America, 2010
31. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2010", Attendee, Antalya, Turkey, 2010
Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2010
30. Ulusal Radyoloji Kongresi "TRD 2009", Attendee, Antalya, Turkey, 2009
Annual Meeting of the "CIRSE 2009", Attendee, Lizbon, Portugal, 2009
Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu, Invited Speaker, Ankara, Turkey, 2009
29. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2008", Attendee, Antalya, Turkey, 2008
Annual Meeting of the "CIRSE" 2008, Attendee, Kopenag, Denmark, 2008
28. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2007", Attendee, Antalya, Turkey, 2007
European Congress of Radiology "ECR 2007", Attendee, Viyana, Austria, 2007
27. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2006", Attendee, Antalya, Turkey, 2006
I. Uluslararası Meme Görüntüleme Sempozyumu, Attendee, Ankara, Turkey, 2006
11th Congress of the World Federation for Ultrasound in Medicine amd Biology "WFUMB 2006", Attendee, Seul, South Korea, 2006
26. Ulusal Radyoloji Kongresi "TURKRAD 2005", Attendee, Antalya, Turkey, 2005
XVII. European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology "EUROSON 2005", Attendee, Cenevre, Switzerland, 2005
3rd International Ultrasound Symposıum, Attendee, Ankara, Turkey, 2005
RSNA 2004 90th Scientific Assembly and Annual Meeting, Attendee, Şikago, United States Of America, 2004
25. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2004, Attendee, Antalya, Turkey, 2004
cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Annual Meeting "CIRSE 2004", Attendee, Barselona, Spain, 2004
XVI. European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology EUROSON 2004, Attendee, Zagrep, Croatia, 2004
"Organ Bağışı ve Kullanımı" Sempozyumu, Attendee, Antalya, Turkey, 2004
24. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2003, Attendee, Ankara, Turkey, 2003
23. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2002, Attendee, Antalya, Turkey, 2002
12.th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, Attendee, İstanbul, Turkey, 2002
2nd International Ultrasound Symposıum, Attendee, Antalya, Turkey, 2002
Akdeniz Organ Nakli Etkinlikleri-I Panel, Attendee, Antalya, Turkey, 2002
TURKRAD 2001 22. Türk Radyoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2001
III. Acil Tıp Sempozyumu, Attendee, Antalya, Turkey, 2000
RAD'99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 1999
Annual Meeting and Postgraduate Course of CIRSE"99, Attendee, Prag, Czech Republic, 1999
TRD 75. Yıl Sempozyumu II "İnme"den "Beyin Krizi"ne Modern Tıbbi Yaklaşım", Attendee, Ankara, Turkey, 1999
3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 1997
6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Attendee, Kuşadası, Turkey, 1997
European Congress of Radiology ECR'97, Attendee, Viyana, Austria, 1997
2.Girişimsel Radyoloji Sempozyumu, Attendee, Antalya, Turkey, 1996
5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Attendee, Bursa, Turkey, 1995
URK^94 14. Ulusal radyoloji Kongresi, Attendee, Mersin, Turkey, 1994
RAD'93 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 1993
XIII. Ulusal Radyoloji Kongresi, Attendee, İzmir, Turkey, 1992

Scholarships

MONBUSHO, Official Institutions of Foreign Countries, 1998 - Continues

Awards

ÇEKEN K., "Cum Laude" for EPOS, Cardiovascular and Interventional radiological Society of Europe, October 2010
ÇEKEN K., Seçilmiş Sözlü Bildiri Ödülü, Türk Radyoloji Derneği, October 2006
ÇEKEN K., Winner of the Day, European Congress of Radiology ECR, March 1997