Education Information

Education Information

 • 2006 - 2013 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Internal Medicine Nursing, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Internal Medicine Nursing, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Hemşirelik Yükekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Migren hastalarında öz yeterlilik, ağrıyla başa çıkmada kendi genel yönetim stratejileri ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi: teorik bir modelin test edilmesi

  Marmara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 2006 Postgraduate

  Epilepsi hastalarında antiepileptik ilaç tedavisine uyumun değerlendirilmesi

  Marmara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English