Eğitim Bilgileri

Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilimdalı, Türkiye 2011 - 2018
Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü/Fen Fakültesi, Kimya/Biyokimya, Türkiye 2008 - 2010
Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Türkiye 2004 - 2008

Yaptığı Tezler

Doktora, Apelin’in İskemi/Reperfüzyon Hasarına Karşı Mide Mukozasını Koruyucu Etkisinde Kapsaisin’e Duyarlı Duysal Liflerin ve N.vagus’un Rolü, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, 2018
Yüksek Lisans, Wistar Tipi Sıçan İdrarında Alfa2u-Globulin Protein Ailesinin İzoformlarının İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya/Biyokimya, 2010

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Fizyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, 2020 - 2022
Dr. Öğr. Üyesi, Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, 2019 - 2020
Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, 2012 - 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

BİRSEN İ., UYSAL V. N., Erdoğan K., AKSU S., ÖZBEY ÜNLÜ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Karaciğer Patolojisine Apelinerjik Sistemin Etkisinin Araştırılması, 2023 - Devam Ediyor
UYSAL V. N., SİNEN O., ÜSTÜNEL İ., Akkan S. S., BİRSEN İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıçanda 2,4,6 Trinitrobenzen Sülfonik Asit ile Oluşturulan İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Modelinde Apelinin Rolü, 2021 - 2022
Üstünel İ., Uysal V. N., Birsen İ., Özbey Ünlü Ö., TÜBİTAK Projesi, Varikosel Oluşturulmuş Siçan Testisinde Apelin-Apj Sisteminin Parp Aracili Apoptoz Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2019 - 2022
AĞAR A., ÖZSOY Ö., ÜLKER S., BİRSEN İ., ÜLKER KARADAMAR P., ŞENTÜRK Ü. K., Özkan A., PARLAK H., BASRALI F., YARGIÇOĞLU AKKİRAZ P., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, The protective mechanism of docosahexaenoic acid in mouse model of Parkinson: The role of hemeoxygenase, 2017 - 2019
BÜLBÜL M., UYSAL V. N., SİNEN O., BİRSEN İ., TANRIÖVER G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi, 2016 - 2018
UYSAL V. N., BİRSEN İ., ÜSTÜNEL İ., ACAR N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Apelinin İskemiReperfüzyon Hasarına Karşı Mide Mukozasını Koruyucu Etkisinde Kapsaisine Duyarlı Duysal Liflerin ve N.vagusun Rolü, 2015 - 2018
BÜLBÜL M., SİNEN O., BİRSEN İ., UYSAL V. N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Strese Bağlı Bozulan Mide Motilitesinde Santral Oreksin-A'nın Rolü, 2015 - 2017
UYSAL V. N., BİRSEN İ., ÜSTÜNEL İ., ACAR N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PERİTON MAKROFAJLARININ FONKSİYONLARINA APELİN’İN ETKİSİ, 2015 - 2016
Bülbül M., Uysal V. N., TÜBİTAK Projesi, Strese Bağlı Bozulan Gastrointestinal Motilite'de Apelin'in Rolü, 2011 - 2013
Uysal V. N., Üstünel İ., TÜBİTAK Projesi, Mide mukozasında strese bağlı değişikliklerde apelin’in rolü., 2011 - 2013
Aksu S., Birsen İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, WISTAR SIÇAN İDRARINDA ALFA2U GLOBULİN PROTEİN AİLESİNİN İZOFORMLARININ İNCELENMESİ 2010 02 0121 022, 2010 - 2010

Metrikler