Education Information

Doctorate, Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Temel Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilimdalı, Turkey 2011 - 2018
Postgraduate, Akdeniz University, Fen Bilimleri Enstitüsü/Fen Fakültesi, Kimya/Biyokimya, Turkey 2008 - 2010
Undergraduate, Akdeniz University, Faculty Of Science, Kimya, Turkey 2004 - 2008

Dissertations

Doctorate, Apelin’in İskemi/Reperfüzyon Hasarına Karşı Mide Mukozasını Koruyucu Etkisinde Kapsaisin’e Duyarlı Duysal Liflerin ve N.vagus’un Rolü, Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department of Basic Medical Sciences, 2018
Postgraduate, Wistar Tipi Sıçan İdrarında Alfa2u-Globulin Protein Ailesinin İzoformlarının İncelenmesi, Akdeniz University, Faculty of Science, Kimya/Biyokimya, 2010

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Human Physiology

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Akdeniz University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 2022 - Continues
Assistant Professor, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, 2020 - 2022
Assistant Professor, Biruni University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences, 2019 - 2020
Research Assistant, Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Basic Medical Sciences, 2012 - 2018

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

BİRSEN İ., UYSAL V. N., Erdoğan K., AKSU S., ÖZBEY ÜNLÜ Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Karaciğer Patolojisine Apelinerjik Sistemin Etkisinin Araştırılması, 2023 - Continues
UYSAL V. N., SİNEN O., ÜSTÜNEL İ., Akkan S. S., BİRSEN İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Sıçanda 2,4,6 Trinitrobenzen Sülfonik Asit ile Oluşturulan İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Modelinde Apelinin Rolü, 2021 - 2022
Üstünel İ., Uysal V. N., Birsen İ., Özbey Ünlü Ö., TUBITAK Project, Varikosel Oluşturulmuş Siçan Testisinde Apelin-Apj Sisteminin Parp Aracili Apoptoz Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2019 - 2022
AĞAR A., ÖZSOY Ö., ÜLKER S., BİRSEN İ., ÜLKER KARADAMAR P., ŞENTÜRK Ü. K., Özkan A., PARLAK H., BASRALI F., YARGIÇOĞLU AKKİRAZ P., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, The protective mechanism of docosahexaenoic acid in mouse model of Parkinson: The role of hemeoxygenase, 2017 - 2019
BÜLBÜL M., UYSAL V. N., SİNEN O., BİRSEN İ., TANRIÖVER G., Project Supported by Higher Education Institutions, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi, 2016 - 2018
UYSAL V. N., BİRSEN İ., ÜSTÜNEL İ., ACAR N., Project Supported by Higher Education Institutions, Apelinin İskemiReperfüzyon Hasarına Karşı Mide Mukozasını Koruyucu Etkisinde Kapsaisine Duyarlı Duysal Liflerin ve N.vagusun Rolü, 2015 - 2018
BÜLBÜL M., SİNEN O., BİRSEN İ., UYSAL V. N., Project Supported by Higher Education Institutions, Strese Bağlı Bozulan Mide Motilitesinde Santral Oreksin-A'nın Rolü, 2015 - 2017
UYSAL V. N., BİRSEN İ., ÜSTÜNEL İ., ACAR N., Project Supported by Higher Education Institutions, PERİTON MAKROFAJLARININ FONKSİYONLARINA APELİN’İN ETKİSİ, 2015 - 2016
Bülbül M., Uysal V. N., TUBITAK Project, Strese Bağlı Bozulan Gastrointestinal Motilite'de Apelin'in Rolü, 2011 - 2013
Uysal V. N., Üstünel İ., TUBITAK Project, Mide mukozasında strese bağlı değişikliklerde apelin’in rolü., 2011 - 2013
Aksu S., Birsen İ., Project Supported by Higher Education Institutions, WISTAR SIÇAN İDRARINDA ALFA2U GLOBULİN PROTEİN AİLESİNİN İZOFORMLARININ İNCELENMESİ 2010 02 0121 022, 2010 - 2010

Metrics