Eğitim Bilgileri

Doktora, Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, Türkiye 1990 - 1994
Yüksek Lisans, Bath Spa University College, Engineering, Applıed Physics, Birleşik Krallık 1990 - 1992
Lisans, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, Türkiye 1977 - 1982

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Araştırma Alanları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Karakterizasyonu, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Prof.Dr., Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği, 2010 - 2015
Araştırma Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, 1988 - 1995
Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği, 1985 - 1987

Akademik İdari Deneyim

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, 2015 - Devam Ediyor
Harran Üniversitesi, 2007 - 2015
Harran Üniversitesi, 2002 - 2015
Harran Üniversitesi, 1997 - 2015
Harran Üniversitesi, 2012 - 2013
Harran Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, 1996 - 2011
Harran Üniversitesi, 2002 - 2007
Harran Üniversitesi, 1997 - 1999

Verdiği Dersler

Malzeme Fiziği, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Elektroteknik, Lisans, 2016 - 2017
Soljel teknolojisi ve uygulamaları, Yüksek Lisans, 2017 - 2018

Yönetilen Tezler

MUTLU İ. H., SOL-JEL YÖNTEMİ İLE HAZIRLANMIŞ KATKILI ZrO2 İLE GALVANİZ KAPLAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI, Yüksek Lisans, M.CAN(Öğrenci), 2021
MUTLU İ. H., Vakum infüzyon yöntemiyle üretilen seramik katkılı kompozit malzemelerin fiziksel özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, O.Yıldırım(Öğrenci), 2019
MUTLU İ. H., Döndürerek Kaplama Yöntemi İle Sr, Gd, Co, Zr ve Mn Elementleri Katkılanmış BaTiO3 Filmlerin Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, P.Çölkesen(Öğrenci), 2019
MUTLU İ. H., II-IV tabanlı seyreltilmiş magnetik yarı iletken ince filmlerin yapısal, optiksel ve manyetik özelliklerinin incelenmesi, Doktora, A.Göktaş(Öğrenci), 2013
MUTLU İ. H., Sol-jel metodu ile polikristal heteroeklem güneş pili üretilmesi, yapısal, elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi,, Doktora, F.Aslan(Öğrenci), 2011
MUTLU İ. H., Sol-jel yöntemiyle hazırlanan seramik ince filmlerin dielektrik özellikleri, Yüksek Lisans, H.Akyüz(Öğrenci), 2008
MUTLU İ. H., Sol-jel metodu ile YBa2Cu3O7-x süperiletken elde edilmesi, Yüksek Lisans, F.Aslan(Öğrenci), 2005
MUTLU İ. H., . Sol-jel yöntemiyle indiyum kalay oksit (ITO) ince film üretimi, Yüksek Lisans, E.Palalı(Öğrenci), 2005
MUTLU İ. H., GAP bölgesinde yarı küresel ve küresel olmayan ayna kullanılarak güneş ışınlarından yararlanma, Yüksek Lisans, S.Demirkol(Öğrenci), 2004
MUTLU İ. H., Sol-jel metoduyla fotovoltaik pil üretimi, Yüksek Lisans, K.Efe(Öğrenci), 2004
MUTLU İ. H., PVC kapı ve pencere profillerini renk haslığı tayininde kullanılacak yaşlandırma odasının yapımı ve UV/VIS reflektometrenin geliştirilmesi, Yüksek Lisans, Z.Gesoğlu(Öğrenci), 1999

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler

Ödüller

MUTLU İ. H., Honour Award, Turkish Physical Society, Eylül 2019