Education Information

Doctorate, Gaziantep University, Faculty Of Engıneerıng, Fizik Mühendisliği, Turkey 1990 - 1994
Postgraduate, Bath Spa University College, Engineering, Applıed Physics, United Kingdom 1990 - 1992
Undergraduate, Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng, Fizik Mühendisliği, Turkey 1977 - 1982

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Research Areas

Metallurgical and Materials Engineering, Material science and engineering, Material Characterization, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

Professor, Akdeniz University, Faculty of Engineering, Department of Materials Science and Engineering, 2015 - Continues
Professor, Harran University, Faculty Of Engıneerıng, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği, 2010 - 2015
Research Assistant, Gaziantep University, Faculty Of Engıneerıng, Fizik Mühendisliği, 1988 - 1995
Research Assistant, Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Fizik Mühendisliği, 1985 - 1987

Academic and Administrative Experience

Akdeniz University, Faculty of Engineering, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, 2015 - Continues
Harran University, 2007 - 2015
Harran University, 2002 - 2015
Harran University, 1997 - 2015
Harran University, 2012 - 2013
Harran University, Fen Fakültesi, Fizik, 1996 - 2011
Harran University, 2002 - 2007
Harran University, 1997 - 1999

Courses

Malzeme Fiziği, Postgraduate, 2016 - 2017
Elektroteknik, Undergraduate, 2016 - 2017
Soljel teknolojisi ve uygulamaları, Postgraduate, 2017 - 2018

Advising Theses

MUTLU İ. H., SOL-JEL YÖNTEMİ İLE HAZIRLANMIŞ KATKILI ZrO2 İLE GALVANİZ KAPLAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI, Postgraduate, M.CAN(Student), 2021
MUTLU İ. H., Vakum infüzyon yöntemiyle üretilen seramik katkılı kompozit malzemelerin fiziksel özelliklerinin incelenmesi, Postgraduate, O.Yıldırım(Student), 2019
MUTLU İ. H., Döndürerek Kaplama Yöntemi İle Sr, Gd, Co, Zr ve Mn Elementleri Katkılanmış BaTiO3 Filmlerin Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi, Postgraduate, P.Çölkesen(Student), 2019
MUTLU İ. H., II-IV tabanlı seyreltilmiş magnetik yarı iletken ince filmlerin yapısal, optiksel ve manyetik özelliklerinin incelenmesi, Doctorate, A.Göktaş(Student), 2013
MUTLU İ. H., Sol-jel metodu ile polikristal heteroeklem güneş pili üretilmesi, yapısal, elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi,, Doctorate, F.Aslan(Student), 2011
MUTLU İ. H., Sol-jel yöntemiyle hazırlanan seramik ince filmlerin dielektrik özellikleri, Postgraduate, H.Akyüz(Student), 2008
MUTLU İ. H., Sol-jel metodu ile YBa2Cu3O7-x süperiletken elde edilmesi, Postgraduate, F.Aslan(Student), 2005
MUTLU İ. H., . Sol-jel yöntemiyle indiyum kalay oksit (ITO) ince film üretimi, Postgraduate, E.Palalı(Student), 2005
MUTLU İ. H., GAP bölgesinde yarı küresel ve küresel olmayan ayna kullanılarak güneş ışınlarından yararlanma, Postgraduate, S.Demirkol(Student), 2004
MUTLU İ. H., Sol-jel metoduyla fotovoltaik pil üretimi, Postgraduate, K.Efe(Student), 2004
MUTLU İ. H., PVC kapı ve pencere profillerini renk haslığı tayininde kullanılacak yaşlandırma odasının yapımı ve UV/VIS reflektometrenin geliştirilmesi, Postgraduate, Z.Gesoğlu(Student), 1999

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Metrics

Awards

MUTLU İ. H., Honour Award, Turkish Physical Society, September 2019