Publications & Works

Books & Book Chapters

Bir Sosyal Politika Sabiti Olarak Sosyal İçerme: Avrupa Birliği'nin Sosyal İçerme Stratejileri Üzerine Bir İnceleme

in: Sosyal Politika ve Çalışma İlişkilerinde Güncel Sorunlar, Namal M. K., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.73-104, 2018

Metrics

Publication

1

Project

1