Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SAKIZ AĞACI (Pistacia lentiscus L. var. chia) ve İN VİTRO REJENERASYONU

1st INTERNATIONAL YOUNG RESEARCHERS STUDENT CONGRESS, Turkey, 28 - 30 November 2019, vol.1, pp.545-553

Çörekotu (Nigella sativa L.) Bitkisinde Embriyo Kültürü Tekniğinin Geliştirilmesi

2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 18 - 19 October 2019, vol.1, pp.1229-1239

Çörekotu (Nigella sativa) Bitkilerinde Melezleme Çalışmaları

9. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Turkey, 20 - 22 April 2019

Keten Yağının İçeriği ve Etkileri

9. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Bursa, Turkey, 20 - 22 April 2019

Susam (Sesamum indicum L.) Bitkisinde in-vitro Regenerasyon

9. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Turkey, 20 - 22 April 2019

Ticari Orkide Bitkisinde İn-vitro Çoğaltım

9. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Bursa, Turkey, 20 - 22 April 2019

Ardahan Ekolojik Koşullarında Yetişen Elma Genotiplerinin ISSR Markırlarıyla Genetik Karakterizasyonunun Belirlenmesi

III. Plant Physiology Symposiumwith International Participation, Çanakkale, Turkey, 26 - 29 September 2018, pp.43

Molecular Systematic Relation ndhF cpDNA some of Silene L Taxa Belonging Auriculatae and Brachypodeae Section Spread in Turkey

8th Annual International Symposium on Agriculture, 3rd Annual International Conference on Ecology,Ecosystems and Climate Change & 3rd Annual International Forum on Water, Greece, 13 - 16 July 2015

Genetic affinity ß ODAP homoarginine and asparagine contents of Turkish grass pea landraces

Forage resources and ecosystem services provided by mountain and Mediterranean grasslands and rangelands, Clermont-Ferrand, France, 24 - 26 June 2014, pp.75-78

Genome Wide in silico idenfication and analysis of GRF transcription factor family genes in Linum usitatissimum

The fifth International Symposium on Sustainable Development, Bosnia And Herzegovina, 15 - 18 May 2014, vol.1, pp.166

In silico characterization of dextransucraze proteins of some bacterial species

The fifth International Symposium on Sustainable Development, Bosnia And Herzegovina, 15 - 18 May 2014, vol.1, pp.165

Türkiye Kökenli Linum bienne Mill Yabani Keten Türü Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.1, pp.133-142

Morphological Diversity of Turkish Pale Flax Linum bienne Mill

International Symposium on Biology of Rare And Endemic Plant Species (BIORARE-2010), Muğla, Turkey, 26 - 29 May 2010, vol.1, pp.82

Kolza Brassica napus L Islahında Genetik Varyasyonun Arttırılması

VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Turkey, 25 - 27 June 2007, vol.1, pp.513-516

Development of resynthesised rapeseed forms with low erucic acid character and their use in hybrid breeding Genetics and Breeding Breeding for Quality

Proceedings of the 12th İnternational rapeseed Congress. Sustainable Development in Cruciferous Oilseed Production, Wuhan, China, 26 - 30 March 2007, vol.1, pp.200-2002

Metrics

Publication

58

Citation (WoS)

80

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

77

H-Index (Scopus)

4

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals