Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2003 - 2007 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Fıeld Crops, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Türkiye kökenli Linum bienne Mill. keten türünün moleküler karakterizasyonu ile bazı bitkisel özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence

 • 2007 Postgraduate

  Linolenik asit oranı düşük keten (Linum usitatissimum L.) çeşitlerinin geliştirilmesinde embriyo kültürü tekniğinin kullanım potansiyelinin belirlenmesi

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence