Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Evaluation of the possible relationship between obesity and temporomandibular joint disorders

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.23, no.4, pp.476-480, 2020 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerde Transmigre Kanin Görülme Sıklığı

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.27, no.4, pp.580-585, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

RADIOGRAPHIC FEATURES OF SUPERNUMERARY TEETH IN THE SOUTHERN TURKISH INDIVIDUALS

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.55-60, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Submandibular Tükrük Bezi Taşı: Bir Olgu Sunumu.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.0, pp.23-28, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TONSİLOLİT OLGU SUNUMU

4. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 19 - 23 October 2022

PAROTİS BEZİNİN ANTERİOR UZANTILARININ ULTRASONOGRAFİDE DEĞERLENDİRİLMESİ

4. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 19 - 23 October 2022

ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA: A CASE REPORT

XVIII European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Lublin, Poland, 08 June 2022

A RARE CASE: BILATERAL BIFID MANDIBULAR CONDYLE

4. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Turkey, 26 March 2022

RHEUMATOID ARTHRITIS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT: CASE REPORT

4. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Turkey, 26 March 2022

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin antibiyotik kullanım tutumlarının değerlendirilmesi

ULUSLARARASI 2.DENTAL ORAL ENFEKSİYONLAR (2.DOİNF) ve 1.AĞIZ MİKROBİYOTASI KONGRESİ, Turkey, 18 March 2022

FLORİD SEMENTO-OSSEÖZ DİSPLAZİ: BİR OLGU SUNUMU

5th International Health Science and Life Congress, Turkey, 10 March 2022

NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: FANCONİ ANEMİSİ

5th International Health Science and Life Congress, Turkey, 10 March 2022

Examination of Cone-Beam Computed Tomography Requests Reasons in Patients Admitted to Akdeniz University Faculty of Dentistry

1st INTERNATIONAL TURKISH JAPANESE DENTAL CONGRESS 2nd ANKARA-OSAKA UNIVERSITY DENTAL WORKSHOP, Turkey, 24 - 26 June 2021

ALT DUDAK MUKOZASINDA MUKOSEL: BİR OLGU SUNUMU

1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Turkey, 20 May 2021

Kıbt’de Bilateral Orta ve Süperior Konka Bülloza

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Turkey, 19 April 2021

Nadı·r Görülen Bı·r Dental Anomalı·, Rejyonel Odontodı·splazı·: İkı· Olgu Sunumu

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.581

EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA: BİR OLGU SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.229

ORAL SKUAMÖZ HÜCRELİ PAPİLLOM: BİR OLGU SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.230

Apert Sendromu: Olgu sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1

Maksillada Kondrosarkom : Olgu Sunumu

3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.133-134

Nazopalatin kanal kisti: İki olgu sunumu

3. Uluslararası Oraldiagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.187-188

Boyunda Squamöz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1

Kemik Paget Hastalığı: Olgu Sunumu

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 02 November 2018

Sturge- Weber Sendromu: Olgu Sunumu

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2 - 03 November 2018

Dental Anomalies: Ectopic and Inverted Tooth Case Series.

TDB 24th International Dental Congress, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

BILATERAL DENS INVAGINATUS IN MAXILLA: CASE REPORT

1st.International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), 3 - 05 May 2018

EVALUATION OF MANDIBULAR ASYMMETRY IN DIFFERENT OCCLUSION TYPES BY POSTERIOANTERIOR CEPHALOMETRIC RADIOGRAPHY

1st. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), 3 - 05 May 2018

The Effect of Different Occlusion Types on Mandibular Asymmetry

1st. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), 3 - 05 May 2018

A Rare Mandibular Condyle:Three Case Reports.

International Congress Of PreventiveDentistry, 5 - 08 March 2018

A Rare Variation Of Mandibular Condyle:Three Case Reports

International Congress Of Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2018, pp.238

Güney Populasyonunda Gömülü Diş Sıklığı

Türk Diş Hekimleri Birliği 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Books & Book Chapters

TEMPOROMANDIBULAR EKLEMIN MUAYENESI VE YARDIMCI TANI ARAÇLARI

in: FARKLI AÇILARDAN TEMPOROMANDİBULAR EKLEM, Yılmaz Ahmet Berhan, Günen Yılmaz Sevcihan, Editor, Akademisyen Yayınevi A.Ş, pp.15-27, 2022