Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Geleneksel Kısıntılı ve Yarı Islatmalı Sulama Uygulamalarına Bazı Mısır Çeşitlerinin Verim Tepkileri

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı

 • 2002 Postgraduate

  Yarı Islatmalı Sulama Uygulaması Altında Yetiştirilen Domates ve Pamuğun Kök Bölgesi İçinde Tuz Yığışımı

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English