Biyografi

2012 yılında İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık (Ana Dal) ve İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema (Çift Anadal) programlarından mezun olduktan sonra 2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atanan Aydoğan, 2016 yılında "Küreselleşmenin Reklamlara Yansıması ve Küreselleşme Bağlamında Reklam Stratejileri" başlıklı tezini savunarak Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü'nün açılması ile birlikte Reklamcılık bölümüne araştırma görevlisi unvanı ile görevlendirmesi yapılmıştır. 2021 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Doktora programından "Yetişkinlerin Dijital Reklam Okuryazarlığına Yönelik Bir Model Önerisi" başlıklı doktora tezini başarıyla savunarak mezun olmuş ve 23.12.2021 tarihinde doktor unvanı almıştır. 01.02.2023 tarihinde Reklamcılık Bölümü'ne doktor öğretim üyesi olarak atanmış olup halen doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 22.03.2024 tarihinde Üniversitelerarası Genel Kurul'dan Reklamcılık alanında doçent unvanını almıştır.

Ögrenim Bilgisi


Doktora
2017 - 2021
Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Türkiye

Yüksek Lisans
2014 - 2016
Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Türkiye

Lisans Çift Anadal
2010 - 2012
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Tv Ve Sinema, Türkiye

Lisans
2008 - 2012
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim/İngilizce Mütercim Tercümanlık, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri
Almanca, B1 Orta

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Medya Atölyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 2020
Mesleki Eğitim, Sosyal Bilimler Araştırmalarında Nitel Veri Analizi ve Görselleştirmesi: MAXQDA Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2018
Mesleki Eğitim, 14. Araştırma Yöntemleri Semineri - MAXQDA Eğitimi, Detay Yayıncılık, 2018
Mesleki Eğitim, The Most Efficient Methods And Forms of Working with Youth at Risk of Social Inclusion, Akademia Kultury Informacyjnej, 2017
Diğer, İŞARET DİLİ, TARSUS HEM, 2013

Yaptığı Tezler

Doktora, YETİŞKİNLERİN DİJİTAL REKLAM OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
Yüksek Lisans, Küreselleşmenin Reklamlara Yansıması ve Küreselleşme Bağlamında Reklam Stratejileri, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, 2016

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2023 - Devam Ediyor
Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık

Araştırma Görevlisi Dr.
2021 - 2023
Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık

Araştırma Görevlisi
2013 - 2021
Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık

Desteklenen Projeler

 1. Gök Demir Z., Aydoğan H., Şahin E., Erasmus Projesi, HoReCa4VET – Market qualifications – a signpost for minimizing competence gaps between education and the labour market in the HoReCa sector, 2020 - 2023
 2. Aydoğan H., Gök Demir Z., Uysal S., AB IPA Projesi, SivilAnT®® - Antalya Sivil Platformu projesi, 2018 - 2020
 3. Aydoğan H., Ayhan A., Gök Demir Z., SARAL GÜNEŞ S., Erasmus Projesi, The Method of Tutoring as Innovative Way of Working with Young People at Risk of Social Exculusion, 2014 - 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Who’s in and who’s out? Reading stakeholders and priority issues from sustainability reports in Turkey
  Hoştut S., Deren Van Het Hof S., Aydoğan H., Adalı G.
  Humanities and Social Sciences Communications , sa.10, ss.1-13, 2023 (SSCI)
 2. Climate change and marketing: a bibliometric analysis of research from 1992 to 2022
  Urhan B., Hoştut S., Güdekli İ. A., Aydoğan H.
  ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.2023, ss.1-23, 2023 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Anlatı Reklamlarının Mini-Dizi Hâli: Kristal Elma Ödüllü Reklamlar Üzerinden Bir İnceleme
  Aydoğan H.
  Alanya Akademik Bakış, cilt.8, sa.1, ss.268-281, 2024 (Hakemli Dergi)
 2. Dijital Ebeveynlik ve Reklamcılık Odağındaki Araştırmaların Bibliyometrik İncelemesi: Mevcut Eğilimler ve Gelecek Yönelimleri
  Aydoğan H.
  TRT Akademi, cilt.8, sa.19, ss.876-903, 2023 (Hakemli Dergi)
 3. SOSYAL KONULU ÖZEL GÜN REKLAM FİLMLERİNE YÖNELİK TÜKETİCİ YORUMLARININ İNCELENMESİ: KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ
  Aydoğan H.
  Journal of Türkiye Media Academy, cilt.3, sa.6, ss.337-368, 2023 (Hakemli Dergi)
 4. Viral Reklamların DNA'sını İrdelemek
  Aydoğan H.
  JOURNAL OF ERCIYES COMMUNICATION, cilt.10, sa.1, ss.123-147, 2023 (Hakemli Dergi)
 5. Ebeveynlerin Dijital Reklam Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması
  Aydoğan H., Ayhan A.
  TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, sa.41, ss.276-294, 2022 (ESCI)
 6. Gelenekselden Dijitale Reklam Sloganlarında Söz Sanatları: Kırmızı Ödülleri
  Aydoğan H.
  Sosyal Mucit Academic Review, cilt.3, sa.1, ss.69-95, 2022 (Hakemli Dergi)
 7. 21. Yüzyılda Dijital Reklam Okuryazarlığının Türkiye İçin Önemi
  Aydoğan H.
  TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, cilt.2021, sa.38, ss.1, 2021 (ESCI)
 8. Dijital Beşikten Sanal Mezara Gerçek - Sanal Dünyadaki Etik Sorunlar
  Aydoğan H.
  ViraVerita E-Dergi, sa.14, ss.157-166, 2021 (Hakemli Dergi)
 9. COVID-19 Pandemisinde YouTube Ads Leaderboard’da Listelenen Türkiye’deki Reklamların Yaratıcı Mesaj Stratejileri
  Aydoğan H.
  JOURNAL OF ERCIYES COMMUNICATION, cilt.8, sa.2, ss.727-753, 2021 (Hakemli Dergi)
 10. COUNTRY-OF-ORIGIN MARKERS IN CORPORATE ADVERTISEMENTS OF TURKISH BRANDS: AN ANALYSIS OF CORPORATE ADVERTISEMENTS OF BRANDS LISTED BY BRAND FINANCE TURKEY 100
  Aydoğan H.
  JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.8, sa.2, ss.876-892, 2021 (ESCI)
 11. DİJİTAL OYUNLAR ARACILIĞIYLA REKLAMCILIK: ÜRÜN VE HİZMET SİMÜLASYONLARININ ÖTESİNE BAKMAK
  Aydoğan H.
  Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.58-71, 2021 (Hakemli Dergi)
 12. New media meets unschooled women: A qualitative analysis of the use of new media by unschooled Kurdish women
  Oruç M. S., Aydoğan H.
  OBRA DIGITAL-REVISTA DE COMUNICACION, sa.20, ss.67-80, 2021 (ESCI)
 13. Dialogic Communication During Covid-19 Pandemic: An Analysis on Technoparks' Social Media Usage in Turkey
  Aydoğan H.
  CONNECTIST-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES, sa.60, ss.1-26, 2021 (ESCI)
 14. Advertainment Dünyasının ‘Oyun’una Karşı, Eleştirel Medya Okuryazarlığı
  Taşkaya M., Aydoğan H.
  ETHOS, Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, sa.12, ss.94-131, 2019 (Hakemli Dergi)
 15. Sosyal Reklamlarda Korku Çekiciliği: “İhlalsiz Trafik”
  Aydoğan H.
  Journal of Yasar University, cilt.13, sa.50, ss.210-231, 2018 (Hakemli Dergi)
 16. The International Advertising Strategies of Turkish Airlines In The Context Of Globalisation
  Aydoğan H.
  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), cilt.7, sa.3, ss.539-559, 2017 (Hakemli Dergi)
 17. KİTAP İNCELEMESİ: “BRAND MEDIA STRATEGY: INTEGRATED COMMUNICATIONS PLANNING IN THE DIGITAL ERA”
  AYDOĞAN H.
  Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.106-113, 2017 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Medya Okuryazarlığı Odaklı Ciddi Oyunun Reklamına Tüketici Tepkileri: Google Interland Örneği
  Aydoğan H.
  Oyunla Öğretime Geleneksel ve Teknolojik Yaklaşımlar, Serpil Timurkaan Akçınar, Editör, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, ss.233-256, 2023
 2. Türkiye’nin Otomobili TOGG’un Reklamlarına Yönelik Tüketici Tepkileri
  Aydoğan H.
  Cumhuriyet'in 100. Yılında İletişim Alanında Kazanımlar, Doç. Dr. Seyfi Kılıç,Doç. Dr. Şakir Güler, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.45-83, 2023
 3. Duygusal Fay Hattı Üzerindeki Markalar: Deprem Dönemindeki Reklamlara Tüketici Tepkileri Bağlamında Bir Değerlendirme
  Aydoğan H.
  İletişim Perspektifinde Sosyal ve Ekonomik Olaylar, Dr. Ömer Faruk Aslan,Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, Editör, Efe Akademi Yayınları, Ankara, ss.21-55, 2023
 4. Ebeveynlerin Dijital Reklamlarla Mücadelesi: Reklam Okuryazarlığı Bağlamında Nitel Bir Araştırma
  Aydoğan H.
  EĞİTİM & BİLİM 2023-II, Doç. Dr. Songül Karabatak, Editör, Efe Akademi Yayınları, Ankara, ss.333-348, 2023
 5. IKEA’da ‘Yaşamından Kesit Bul’: Animasyon Reklamda Hikâye Anlatıcılığı ve Anlatı Araçları
  Aydoğan H.
  SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, Doç. Dr. Serap Sarıbaş,Dr. Öğr. Üyesi Turgay Akkuş, Editör, DUVAR YAYINEVİ, İzmir, ss.1359-1380, 2023
 6. Content Marketing
  Aydoğan H.
  THE ESSENTIALS OF TODAY'S MARKETING-3, Baş Mehmet,Erdoğan Tarakçı İnci,Aslan Ramazan, Editör, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, ss.213-228, 2023
 7. A comparative analysis of creative advertising strategies of hotels in Cyprus, Macedonia, Poland, Spain, and Türkiye
  Aydoğan H., Gök Demir Z.
  HoReCa4VET for sustainable development , Katarzyna Sławińska, Editör, Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji, Radom, ss.73-88, 2023
 8. Ebeveynlerin Dijital Reklamlarla Mücadelesi: Reklam Okuryazarlığı Bağlamında Nitel Bir Araştırma
  Aydoğan H.
  EĞİTİM & BİLİM 2023-II, Doç. Dr. Songül Karabatak, Editör, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, ss.333-348, 2023
 9. A systematic analysis of hotel management and advertising literaturę
  Gök Demir Z., Aydoğan H.
  HoReCa4VET for sustainable development , Katarzyna Sławińska, Editör, Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji, Radom, ss.89-111, 2023
 10. Hastanelerin Kurumsal Reklamlarında Menşei Ülke Göstergeleri: JCI Akreditasyonlu Türk Hastaneleri Örneği
  Aydoğan H.
  Kurumsal İletişim Araştırmaları, Levent ÖZKOÇAK, Editör, Literatürk, Konya, ss.127-148, 2021
 11. Dijital Reklam Okuryazarlığı
  Aydoğan H.
  Reklamcılıktan Siyasal İletişime Disiplinler Arası Çalışmalar, Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak, Editör, Detay, Konya, ss.59-84, 2020
 12. Dijital Çağda Halkla İlişkiler Okuryazarlığı
  Aydoğan H.
  Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler YENİDEN, Levent ÖZKOÇAK, Editör, Detay, Ankara, ss.149-172, 2020
 13. Global Havayolu Şirketlerinin Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar: Bir İçerik Çözümlemesi Çalışması
  Aydoğan H.
  İletişim Çalışmaları 2017, Özgür,A. Z.,İşman,A., Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.326-346, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. REKLAMININ YAPAY ZEKASIYLA DALGA GEÇEN MARKA: KİTKAT
  Aydoğan H.
  3. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi (ICDBME2023), Mersin, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2023, ss.1
 2. TÜRKİYE’NİN 100 YILLIK MARKALARININ ZAMANI AŞAN REKLAMLARI: ANLATI ANALİZİ
  Aydoğan H.
  IV. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES , Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ağustos 2023, ss.460
 3. “Bizim Yorum Tarzımız Güzel” Boyner’in Özel Günler Reklamlarına Yönelik YouTube Yorumlarının İncelenmesi
  Aydoğan H.
  19. International Symposium Communication in the Millenium (CIM2022), Eskişehir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2022, ss.155-156
 4. İNTERNET BAĞIMLILIĞI KONULU DİJİTAL SOSYAL REKLAMA YÖNELİK TÜKETİCİ TEPKİLERİ: #İNTERNETİTADINDAKULLAN REKLAM KAMPANYASININ YOUTUBE YORUMLARININ İNCELENMESİ
  Aydoğan H.
  2. ULUSLARARASI DİJİTAL İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİ KONGRESİ, Mersin, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2022, ss.44-45
 5. Tracing the Footprints of Online Behavioral Advertising Research in Literature: A Bibliometric Study.
  Aydoğan H.
  International Ege Congress on Social Sciences & Humanites, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2022, ss.325
 6. An Analysis of the Executional Strategies of Child-Friendly Hotels’ Advertisements in Turkey
  Aydoğan H.
  4th International Family, Youth and Child Friendly Tourism Management Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2022, ss.20
 7. Türk Markalarının Kurumsal Reklamları ve Menşei Ülke Belirteçleri: TURQUALITY Örneği
  Aydoğan H.
  IYRSC 2020, Burdur, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2020, ss.75
 8. Should Parents Be Included in the Future of Advertising Literacy Education?
  Aydoğan H.
  CIM Symposium 2018, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2020, ss.367
 9. YAPAY ZEKÂ KULLANAN ŞİRKETLER VE INSTAGRAM’DAKİ DİYALOJİK İLETİŞİM BİÇİMLERİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
  Ayhan A., Aydoğan H.
  The 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM: COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE (CIDA 2020), İzmir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2020, ss.24-26
 10. Genç Kuşağın "Yaşlılığa Dair" Risk Enformasyonu Edinme ve İşleme (RISP) Motivasyonları
  Aydoğan H., Karademir Arun B.
  Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2019, ss.1
 11. How Generations Perceive, React and Cope with Online Behavioral Advertising in Turkey: Recommendations for Digital Advertising Literacy Education
  Aydoğan H.
  RedMIL’08 Summer School: Literacies as culture, practices or competencies, La Louviere, Belçika, 11 - 14 Eylül 2018, ss.1
 12. DİJİTAL REKLAM OKURYAZARLIĞI VE ONLINE DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK: BIR ODAK GRUP ÇALIŞMASI
  AYDOĞAN H., KARADEMİR ARUN B.
  I. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (IPRAC), Antalya, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2018, ss.26
 13. YAŞLI NÜFUS ORANI EN YÜKSEK OLAN ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE TV REKLAMLARINDA YAŞLI TEMSİLİ
  KARADEMİR ARUN B., AYDOĞAN H.
  I. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (IPRAC), Antalya, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2018, ss.88
 14. THE REPRESENTATION OF THE ELDERLY IN THE AWARDED ADVERTISEMENTS: THE CRYSTAL APPLE AWARDS
  AYDOĞAN H.
  III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018), Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.2
 15. Tüketirken Konuşun, Konuşurken Tüketin: Lipton ile #KonuşalımArtık
  AYDOĞAN H.
  III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018), Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.2
 16. MEDYA OKURYAZARLIĞI VE ONLİNE DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK: ANTALYA’DAKİ YAŞLILARLA BİR NİTEL ÇALIŞMA
  AYDOĞAN H.
  Uluslararası Antalya Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Mart 2018, ss.195-196
 17. DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER, KURUMSAL BLOGLAR VE KÜRESEL HAVAYOLU ŞİRKETLERİ: BİR İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ ÇALIŞMASI
  AYDOĞAN H.
  II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.775
 18. The Analysis of the Influence of Television Advertisements on the Kids: ‘Koton Kids’ Advertisement Sample
  AYDOĞAN H., AKBULUTGİLLER B.
  Conference of the International Journal of Arts and Sciences, Viyana, Avusturya, 17 - 21 Nisan 2016, cilt.9, sa.2, ss.241-250

Ansiklopedide Bölümler

 1. Yeniden Hedefleme Reklam
  Aydoğan H.
  İLETİŞİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, ss.1-11, 2023
 2. Programatik Reklam
  Aydoğan H.
  İLETİŞİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, ss.1-10, 2023
 3. Doğal Reklam
  Aydoğan H.
  İLETİŞİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, ss.1-12, 2023

Akademik İdari Deneyim

2023 - Devam Ediyor Erasmus Programı Kurum Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi
2023 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2023 - Devam Ediyor Reklamcılık Bölümü Burs ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyesi Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2023 - Devam Ediyor İLAUM Müdür Yardımcısı ve Atölyeler Koordinatörlüğü Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2022 - Devam Ediyor AURA Reklam Atölyesi Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2022 - Devam Ediyor Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2021 - Devam Ediyor Staj Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2022 - 2022 Yatay Geçiş / Dikey Geçiş Komisyon Üyesi Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2022 - 2022 Staj Komisyonu Üyeliği Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2022 - 2022 4. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2018 - 2022 Reklam Atölyesi Koordinatörlüğü Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2021 - 2021 Yatay Geçiş / Dikey Geçiş Komisyonu Üyesi Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2015 - 2019 Kurumsal İletişim Birimi Dijital Medya Koordinatörlüğü Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.
2018 - 2018 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2018 - 2018 1. Uluslararası Antalya Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık
2017 - 2018 Halkla İlişkiler Atölyesi Sorumlusu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.
2016 - 2016 AASRC & Akdeniz University Multilingual International Conference Düzenleme Kurulu Üyesi Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.
2016 - 2016 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi Simültane Çevirmen Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.
2016 - 2016 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Yürütme Kurulu Üyesi Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık

Verdiği Dersler

Dijital Pazarlama, Lisans, 2023 - 2024
Social Media, Lisans, 2023 - 2024
Bitirme Projesi II, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Pazarlama Stratejileri ve Güncel Konular, Lisans, 2023 - 2024
İletişim Araştırmaları, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Pazarlama İletişimi, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Kültürel Miras Tanıtımı, Lisans, 2023 - 2024
Reklam Araştırmaları II, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Digital Advertising, Lisans, 2023 - 2024
Reklam Stratejileri ve Uygulamaları, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Global Arenada Reklamcılık, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Sosyal Reklam, Lisans, 2023 - 2024
New Media and Design, Lisans, 2023 - 2024
Reklam Senaryosu, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Bitirme Projesi I, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Tüketici Araştırmaları ve Reklam, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Brand Management, Lisans, 2023 - 2024
Reklam Araştırmaları I, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Advertising Production Stages and Applications, Lisans, 2023 - 2024
Marka Yönetimi, Lisans, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Consumer Research and Advertising, Lisans, 2023 - 2024
Portfolio Design and Presentation Techniques, Lisans, 2022 - 2023
Reklam Yapım Aşamaları ve Uygulamaları II, Lisans, 2022 - 2023
Reklamda Psikolojik Temeller, Lisans, 2023 - 2024
Reklama Eleştirel Yaklaşımlar, Lisans, 2021 - 2022
Reklam Yapım Aşamaları ve Uygulamaları I, Lisans, 2022 - 2023

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Teknik Redaktör, 2018 - Devam Ediyor
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2018 - Devam Ediyor
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yabancı Dil Redaktörü, 2018 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2023
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2023
Sosyal Mucit Academic Review , Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2023
Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2023
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2023
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi (Online), Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2022
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2022
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2022
Sosyal Mucit Academic Review, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2022
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS), Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2022

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Aydoğan H., SARAL GÜNEŞ S., 5. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Mayıs 2024
Aydoğan H., 4. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Mayıs 2022
Aydoğan H., Akgün H., SARAL GÜNEŞ S., 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Kasım 2018
Aydoğan H., 1. Uluslararası Antalya Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Mart 2018
Aydoğan H., SARAL GÜNEŞ S., 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Kasım 2016
Aydoğan H., AASRC & Akdeniz University Multilingual International Conference, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Haziran 2016

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Conference of the International Journal of Arts and Sciences, Katılımcı, Wien, Avusturya, 2016
2nd International Congress on Media Studies 2016, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2016

Davetli Konuşmalar

Etkili İletişim, Konferans, Konyaaltı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Kasım 2021
"Dijital Medya Kişilerarası İletişimin Neresinde?", Konferans, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Kasım 2019
Dijital Dünyada Lider Hemşirelik İmajı, Konferans, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2019

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Davranış Bilimleri, Bankacılık, Sigortacılık, Kitle İletişimi ve Araçları, Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Tanıtım, Halk Eğitimi, Program Geliştirme, Dilbilim, İngilizce Mütercim-Tercümanlık