Biography

Since Feb 1, 2023, she has been affiliated as an assistant professor doctor in the Department of Advertising, Faculty of Communication, Akdeniz University in Antalya, Türkiye. 

Earlier on, she was affiliated as a research assistant, Ph.D. in the Department of Advertising, Faculty of Communication, Akdeniz University. As a part of her position, she has conducted various research activities and published articles on PR and advertising. She was assigned to managing the social media accounts of the school, and translated texts to be uploaded onto the web page and social media accounts. She also worked as a project assistant of three Erasmus+ projects coordinated by the school. Prior to her engagement with the current university, she worked as a freelance translator at Koridor Publishing, LingoTürk, and some other translation offices for three years. 

On March 22, 2024, she received her "Associate Professor" title from Turkish Intercollegiate Council.

Learning Knowledge


Doctorate
2017 - 2021
Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

Postgraduate
2014 - 2016
Akdeniz University, Faculty of Communication, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

Undergraduate Double Major
2010 - 2012
Istanbul University, Communication Faculty, Radyo, Tv Ve Sinema, Turkey

Undergraduate
2008 - 2012
Istanbul University, Faculty Of Literature, Çeviribilim/İngilizce Mütercim Tercümanlık, Turkey

Foreign Languages

English, C1 Advanced
German, B1 Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Medya Atölyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 2020
Vocational Training, Sosyal Bilimler Araştırmalarında Nitel Veri Analizi ve Görselleştirmesi: MAXQDA Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2018
Vocational Training, 14. Araştırma Yöntemleri Semineri - MAXQDA Eğitimi, Detay Yayıncılık, 2018
Vocational Training, The Most Efficient Methods And Forms of Working with Youth at Risk of Social Inclusion, Akademia Kultury Informacyjnej, 2017
Other, İŞARET DİLİ, TARSUS HEM, 2013

Dissertations

Doctorate, A MODEL PROPOSAL ON ADULTS' DIGITAL ADVERTISING LITERACY, Akdeniz University, Institute of Social Sciences, 2021
Postgraduate, Küreselleşmenin Reklamlara Yansıması ve Küreselleşme Bağlamında Reklam Stratejileri, Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, 2016

Academic Titles / Tasks


Assistant Professor
2023 - Continues
Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising

Research Assistant PhD
2021 - 2023
Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising

Research Assistant
2013 - 2021
Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising

Supported Projects

 1. Gök Demir Z., Aydoğan H., Şahin E., Erasmus Project, HoReCa4VET – Market qualifications – a signpost for minimizing competence gaps between education and the labour market in the HoReCa sector, 2020 - 2023
 2. Aydoğan H., Gök Demir Z., Uysal S., AB IPA Project, SivilAnT®® - Antalya Sivil Platformu projesi, 2018 - 2020
 3. Aydoğan H., Ayhan A., Gök Demir Z., SARAL GÜNEŞ S., Erasmus Project, The Method of Tutoring as Innovative Way of Working with Young People at Risk of Social Exculusion, 2014 - 2017

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Who’s in and who’s out? Reading stakeholders and priority issues from sustainability reports in Turkey
  Hoştut S., Deren Van Het Hof S., Aydoğan H., Adalı G.
  Humanities and Social Sciences Communications , no.10, pp.1-13, 2023 (SSCI)
 2. Climate change and marketing: a bibliometric analysis of research from 1992 to 2022
  Urhan B., Hoştut S., Güdekli İ. A., Aydoğan H.
  ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.2023, pp.1-23, 2023 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Narrative Advertising as Mini-Series: Analysis of Crystal Apple’s Award-Winning Mini Series Ads
  Aydoğan H.
  Alanya Akademik Bakış, vol.8, no.1, pp.268-281, 2024 (Peer-Reviewed Journal)
 2. A Bibliometric Analysis of Research on Digital Parenting and Advertising: Current Trends and Future directions
  Aydoğan H.
  TRT Akademi, vol.8, no.19, pp.876-903, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 3. ANALYSIS OF CONSUMER RESPONSES TO SOCIAL-ISSUE SPECIAL DAY ADVERTISEMENT FILMS: INTERNATIONAL DAY OF THE GIRL CHILD
  Aydoğan H.
  Journal of Türkiye Media Academy, vol.3, no.6, pp.337-368, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Decoding the DNA of Viral Video Ads
  Aydoğan H.
  JOURNAL OF ERCIYES COMMUNICATION, vol.10, no.1, pp.123-147, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 5. An Action Research on Improving Parents’ Digital Advertising Literacy Skills
  Aydoğan H., Ayhan A.
  TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, no.41, pp.276-294, 2022 (ESCI)
 6. Gelenekselden Dijitale Reklam Sloganlarında Söz Sanatları: Kırmızı Ödülleri
  Aydoğan H.
  Sosyal Mucit Academic Review, vol.3, no.1, pp.69-95, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 7. The Necessity of Digital Advertising Literacy for Turkey in the 21st Century
  Aydoğan H.
  TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, vol.2021, no.38, pp.1, 2021 (ESCI)
 8. From Digital Cradle to Virtual Grave Ethical Challenges in the Real-Virtual World
  Aydoğan H.
  ViraVerita E-Dergi, no.14, pp.157-166, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 9. Creative Message Strategies of Ads in Turkey Listed in YouTube Ads Leaderboard During COVID-19 Pandemic
  Aydoğan H.
  JOURNAL OF ERCIYES COMMUNICATION, vol.8, no.2, pp.727-753, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 10. COUNTRY-OF-ORIGIN MARKERS IN CORPORATE ADVERTISEMENTS OF TURKISH BRANDS: AN ANALYSIS OF CORPORATE ADVERTISEMENTS OF BRANDS LISTED BY BRAND FINANCE TURKEY 100
  Aydoğan H.
  JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.8, no.2, pp.876-892, 2021 (ESCI)
 11. Advertising Through Digital Games: Looking Beyond Simulations of Products and Services
  Aydoğan H.
  Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.58-71, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 12. New media meets unschooled women: A qualitative analysis of the use of new media by unschooled Kurdish women
  Oruç M. S., Aydoğan H.
  OBRA DIGITAL-REVISTA DE COMUNICACION, no.20, pp.67-80, 2021 (ESCI)
 13. Dialogic Communication During Covid-19 Pandemic: An Analysis on Technoparks' Social Media Usage in Turkey
  Aydoğan H.
  CONNECTIST-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES, no.60, pp.1-26, 2021 (ESCI)
 14. Advertainment Dünyasının ‘Oyun’una Karşı, Eleştirel Medya Okuryazarlığı
  Taşkaya M., Aydoğan H.
  ETHOS, Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, no.12, pp.94-131, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 15. Sosyal Reklamlarda Korku Çekiciliği: “İhlalsiz Trafik”
  Aydoğan H.
  Journal of Yasar University, vol.13, no.50, pp.210-231, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 16. The International Advertising Strategies of Turkish Airlines In The Context Of Globalisation
  Aydoğan H.
  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), vol.7, no.3, pp.539-559, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 17. KİTAP İNCELEMESİ: “BRAND MEDIA STRATEGY: INTEGRATED COMMUNICATIONS PLANNING IN THE DIGITAL ERA”
  AYDOĞAN H.
  Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.106-113, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Medya Okuryazarlığı Odaklı Ciddi Oyunun Reklamına Tüketici Tepkileri: Google Interland Örneği
  Aydoğan H.
  in: Oyunla Öğretime Geleneksel ve Teknolojik Yaklaşımlar, Serpil Timurkaan Akçınar, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.233-256, 2023
 2. Türkiye’nin Otomobili TOGG’un Reklamlarına Yönelik Tüketici Tepkileri
  Aydoğan H.
  in: Cumhuriyet'in 100. Yılında İletişim Alanında Kazanımlar, Doç. Dr. Seyfi Kılıç,Doç. Dr. Şakir Güler, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.45-83, 2023
 3. Duygusal Fay Hattı Üzerindeki Markalar: Deprem Dönemindeki Reklamlara Tüketici Tepkileri Bağlamında Bir Değerlendirme
  Aydoğan H.
  in: İletişim Perspektifinde Sosyal ve Ekonomik Olaylar, Dr. Ömer Faruk Aslan,Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, Editor, Efe Akademi Yayınları, Ankara, pp.21-55, 2023
 4. Ebeveynlerin Dijital Reklamlarla Mücadelesi: Reklam Okuryazarlığı Bağlamında Nitel Bir Araştırma
  Aydoğan H.
  in: EĞİTİM & BİLİM 2023-II, Doç. Dr. Songül Karabatak, Editor, Efe Akademi Yayınları, Ankara, pp.333-348, 2023
 5. IKEA’da ‘Yaşamından Kesit Bul’: Animasyon Reklamda Hikâye Anlatıcılığı ve Anlatı Araçları
  Aydoğan H.
  in: SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, Doç. Dr. Serap Sarıbaş,Dr. Öğr. Üyesi Turgay Akkuş, Editor, DUVAR YAYINEVİ, İzmir, pp.1359-1380, 2023
 6. Content Marketing
  Aydoğan H.
  in: THE ESSENTIALS OF TODAY'S MARKETING-3, Baş Mehmet,Erdoğan Tarakçı İnci,Aslan Ramazan, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.213-228, 2023
 7. A comparative analysis of creative advertising strategies of hotels in Cyprus, Macedonia, Poland, Spain, and Türkiye
  Aydoğan H., Gök Demir Z.
  in: HoReCa4VET for sustainable development , Katarzyna Sławińska, Editor, Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji, Radom, pp.73-88, 2023
 8. Ebeveynlerin Dijital Reklamlarla Mücadelesi: Reklam Okuryazarlığı Bağlamında Nitel Bir Araştırma
  Aydoğan H.
  in: EĞİTİM & BİLİM 2023-II, Doç. Dr. Songül Karabatak, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.333-348, 2023
 9. A systematic analysis of hotel management and advertising literaturę
  Gök Demir Z., Aydoğan H.
  in: HoReCa4VET for sustainable development , Katarzyna Sławińska, Editor, Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji, Radom, pp.89-111, 2023
 10. Hastanelerin Kurumsal Reklamlarında Menşei Ülke Göstergeleri: JCI Akreditasyonlu Türk Hastaneleri Örneği
  Aydoğan H.
  in: Kurumsal İletişim Araştırmaları, Levent ÖZKOÇAK, Editor, Literatürk, Konya, pp.127-148, 2021
 11. Dijital Reklam Okuryazarlığı
  Aydoğan H.
  in: Reklamcılıktan Siyasal İletişime Disiplinler Arası Çalışmalar, Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak, Editor, Detay, Konya, pp.59-84, 2020
 12. Dijital Çağda Halkla İlişkiler Okuryazarlığı
  Aydoğan H.
  in: Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler YENİDEN, Levent ÖZKOÇAK, Editor, Detay, Ankara, pp.149-172, 2020
 13. Global Havayolu Şirketlerinin Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar: Bir İçerik Çözümlemesi Çalışması
  Aydoğan H.
  in: İletişim Çalışmaları 2017, Özgür,A. Z.,İşman,A., Editor, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.326-346, 2017

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. JUST IMAGINE A BRAND HUMILIATING ITS AI-GENERATED ADVERTISEMENTS: KİTKAT
  Aydoğan H.
  3. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi (ICDBME2023), Mersin, Turkey, 8 - 10 September 2023, pp.1
 2. TIMELESS ADS OF TURKEY’S CENTENNIAL BRANDS: NARRATIVE ANALYSIS
  Aydoğan H.
  IV. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES , Ankara, Turkey, 4 - 06 August 2023, pp.460
 3. “Bizim Yorum Tarzımız Güzel” Boyner’in Özel Günler Reklamlarına Yönelik YouTube Yorumlarının İncelenmesi
  Aydoğan H.
  19. International Symposium Communication in the Millenium (CIM2022), Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2022, pp.155-156
 4. CONSUMERS’ RESPONSES TO DIGITAL SOCIAL ADVERTISING ON INTERNET ADDICTION: ANALYSIS OF YOUTUBE COMMENTS ON #INTERNETITADINDAKULLAN CAMPAIGN
  Aydoğan H.
  2. ULUSLARARASI DİJİTAL İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİ KONGRESİ, Mersin, Turkey, 9 - 11 September 2022, pp.44-45
 5. Tracing the Footprints of Online Behavioral Advertising Research in Literature: A Bibliometric Study.
  Aydoğan H.
  International Ege Congress on Social Sciences & Humanites, İzmir, Turkey, 2 - 04 September 2022, pp.325
 6. An Analysis of the Executional Strategies of Child-Friendly Hotels’ Advertisements in Turkey
  Aydoğan H.
  4th International Family, Youth and Child Friendly Tourism Management Congress, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.20
 7. Türk Markalarının Kurumsal Reklamları ve Menşei Ülke Belirteçleri: TURQUALITY Örneği
  Aydoğan H.
  IYRSC 2020, Burdur, Turkey, 17 - 19 December 2020, pp.75
 8. Should Parents Be Included in the Future of Advertising Literacy Education?
  Aydoğan H.
  CIM Symposium 2018, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2020, pp.367
 9. AI-USING COMPANIES AND DIALOGIC COMMUNICATION ON INSTAGRAM: A CONTENT ANALYSIS STUDY
  Ayhan A., Aydoğan H.
  The 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM: COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE (CIDA 2020), İzmir, Turkey, 26 - 28 October 2020, pp.24-26
 10. Genç Kuşağın "Yaşlılığa Dair" Risk Enformasyonu Edinme ve İşleme (RISP) Motivasyonları
  Aydoğan H., Karademir Arun B.
  Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 November 2019, pp.1
 11. How Generations Perceive, React and Cope with Online Behavioral Advertising in Turkey: Recommendations for Digital Advertising Literacy Education
  Aydoğan H.
  RedMIL’08 Summer School: Literacies as culture, practices or competencies, La Louviere, Belgium, 11 - 14 September 2018, pp.1
 12. DİJİTAL REKLAM OKURYAZARLIĞI VE ONLINE DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK: BIR ODAK GRUP ÇALIŞMASI
  AYDOĞAN H., KARADEMİR ARUN B.
  I. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (IPRAC), Antalya, Turkey, 12 - 13 May 2018, pp.26
 13. YAŞLI NÜFUS ORANI EN YÜKSEK OLAN ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE TV REKLAMLARINDA YAŞLI TEMSİLİ
  KARADEMİR ARUN B., AYDOĞAN H.
  I. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (IPRAC), Antalya, Turkey, 12 - 13 May 2018, pp.88
 14. THE REPRESENTATION OF THE ELDERLY IN THE AWARDED ADVERTISEMENTS: THE CRYSTAL APPLE AWARDS
  AYDOĞAN H.
  III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.2
 15. Tüketirken Konuşun, Konuşurken Tüketin: Lipton ile #KonuşalımArtık
  AYDOĞAN H.
  III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.2
 16. MEDYA OKURYAZARLIĞI VE ONLİNE DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK: ANTALYA’DAKİ YAŞLILARLA BİR NİTEL ÇALIŞMA
  AYDOĞAN H.
  Uluslararası Antalya Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, pp.195-196
 17. DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER, KURUMSAL BLOGLAR VE KÜRESEL HAVAYOLU ŞİRKETLERİ: BİR İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ ÇALIŞMASI
  AYDOĞAN H.
  II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.775
 18. The Analysis of the Influence of Television Advertisements on the Kids: ‘Koton Kids’ Advertisement Sample
  AYDOĞAN H., AKBULUTGİLLER B.
  Conference of the International Journal of Arts and Sciences, Viyana, Austria, 17 - 21 April 2016, vol.9, no.2, pp.241-250

Episodes in the Encyclopedia

 1. Retargeting Ads
  Aydoğan H.
  İLETİŞİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, pp.1-11, 2023
 2. Programmatic Advertising
  Aydoğan H.
  İLETİŞİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, pp.1-10, 2023
 3. Native Advertising
  Aydoğan H.
  İLETİŞİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, pp.1-12, 2023

Academic and Administrative Experience

2023 - Continues Erasmus Program Institutional Coordinator Akdeniz University, Faculty of Communication
2023 - Continues Deputy Head of Department Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2023 - Continues Member of the Scholarship and Social Services Commission in Department of Advertising Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2023 - Continues İLAUM Müdür Yardımcısı ve Atölyeler Koordinatörlüğü Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2022 - Continues Coordinator of AURA AdLab Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2022 - Continues Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2021 - Continues Staj Koordinatörü Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2022 - 2022 Yatay Geçiş / Dikey Geçiş Komisyon Üyesi Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2022 - 2022 Staj Komisyonu Üyeliği Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2022 - 2022 4. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2018 - 2022 Coordinatorship of Advertising Practical Unit Akdeniz University, Faculty of Communication, Reklamcılık
2021 - 2021 Yatay Geçiş / Dikey Geçiş Komisyonu Üyesi Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2015 - 2019 Kurumsal İletişim Birimi Dijital Medya Koordinatörlüğü Akdeniz University, Faculty of Communication, Department of Public Relations and Promotion
2018 - 2018 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2018 - 2018 1. Uluslararası Antalya Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising
2017 - 2018 Halkla İlişkiler Atölyesi Sorumlusu Akdeniz University, Faculty of Communication, Department of Public Relations and Promotion
2016 - 2016 AASRC & Akdeniz University Multilingual International Conference Düzenleme Kurulu Üyesi Akdeniz University, Faculty of Communication, Department of Public Relations and Promotion
2016 - 2016 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi Simültane Çevirmen Akdeniz University, Faculty of Communication, Department of Public Relations and Promotion
2016 - 2016 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Yürütme Kurulu Üyesi Akdeniz University, Faculty of Communication, Advertising

Courses

Digital Marketing, Undergraduate, 2023 - 2024
Social Media, Undergraduate, 2023 - 2024
Grad Project II, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Marketing Strategies and Current Issues, Undergraduate, 2023 - 2024
Communication Research, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Marketing Communications, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Cultural Heritage Promotion, Undergraduate, 2023 - 2024
Advertising Research II, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Digital Advertising, Undergraduate, 2023 - 2024
Advertising Strategies and Practices, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Global Advertising, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023, 2021 - 2022
Social Advertising, Undergraduate, 2023 - 2024
New Media and Design, Undergraduate, 2023 - 2024
Commercial Scriptwriting, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Graduation Project I, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Consumer Research and Advertising, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Brand Management, Undergraduate, 2023 - 2024
Advertising Research I, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Advertising Production Stages and Applications, Undergraduate, 2023 - 2024
Brand Management, Undergraduate, 2023 - 2024, 2022 - 2023
Consumer Research and Advertising, Undergraduate, 2023 - 2024
Portfolio Design and Presentation Techniques, Undergraduate, 2022 - 2023
Advertising Production Stages and Practices II, Undergraduate, 2022 - 2023
Psychological Foundations in Advertising, Undergraduate, 2023 - 2024
Critical Approaches to Advertising, Undergraduate, 2021 - 2022
Ad Production Stages and Practices I, Undergraduate, 2022 - 2023

Activities in Scientific Journals

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Technical Redactor, 2018 - Continues
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Assistant Editor/Section Editor, 2018 - Continues
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Foreign Language Redactor, 2018 - Continues

Scientific Refereeing

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Other Indexed Journal, September 2023
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, Journal Indexed in SCI-E, September 2023
Sosyal Mucit Academic Review , National Scientific Refreed Journal, September 2023
Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Other Indexed Journal, May 2023
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, Journal Indexed in SCI-E, March 2023
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi (Online), National Scientific Refreed Journal, October 2022
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, National Scientific Refreed Journal, September 2022
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, National Scientific Refreed Journal, June 2022
Sosyal Mucit Academic Review, National Scientific Refreed Journal, June 2022
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS), National Scientific Refreed Journal, May 2022

Tasks In Event Organizations

Aydoğan H., SARAL GÜNEŞ S., 5. International Media Studies Symposium, Scientific Congress, Antalya, Turkey, Mayıs 2024
Aydoğan H., 4. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Scientific Congress, Antalya, Turkey, Mayıs 2022
Aydoğan H., Akgün H., SARAL GÜNEŞ S., 3rd International Media Studies Symposium, Scientific Congress, Antalya, Turkey, Kasım 2018
Aydoğan H., 1st International Antalya Congress, Scientific Congress, Antalya, Turkey, Mart 2018
Aydoğan H., SARAL GÜNEŞ S., 2nd International Media Studies Symposium, Scientific Congress, Antalya, Turkey, Kasım 2016
Aydoğan H., AASRC & Akdeniz University Multilingual International Conference, Scientific Congress, Antalya, Turkey, Haziran 2016

Metrics

Congress and Symposium Activities

Conference of the International Journal of Arts and Sciences, Attendee, Wien, Austria, 2016
2nd International Congress on Media Studies 2016, Attendee, Antalya, Turkey, 2016

Invited Talks

Etkili İletişim, Conference, Konyaaltı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey, November 2021
"Dijital Medya Kişilerarası İletişimin Neresinde?", Conference, Akdeniz Üniversitesi, Turkey, November 2019
Dijital Dünyada Lider Hemşirelik İmajı, Conference, Akdeniz Üniversitesi, Turkey, May 2019

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Behavioural Sciences, Banking, Insurance, Mass Communications and Mass Media, Public Relations, Advertising and Acquaint, Public Education, Curriculum Development, Linguistics, English Interpreting and Translating