Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, İşletme, Turkey

 • 2009 - 2014 Doctorate

  Aydin Adnan Menderes University, Graduate School Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Eğitimi, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İş Doyumu ve Öznel İyi Oluşlarına Etkisi

  Aydin Adnan Menderes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Bölümü

 • 2006 Postgraduate

  Wellness&SPA Terapisti Eğitim Programı İçeriğinin Belirlenmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Eğitimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English