Education Information

Education Information

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2014 - 2015 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme , Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Balikesir University, Bandırma Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey

 • 2010 - 2011 Undergraduate

  Wyzsza Szkola Finansów İ Zarzadzania, Finance And Management , Busıness Admınıstratıon, Poland

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Muhafazakâr Kadınların Gösterişçi Tüketim Pratikleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

  Suleyman Demirel University, İşletme Bölümü, İşletme Ana Bilim Dalı

 • 2015 Postgraduate

  Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Hukuki Danışmanlık Hizmetlerinde Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • A2 Elementary Spanish

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017APPETISER – for international youth work training course

  Education Management and Planning , National Agency Czech Republic

 • 2016Marketing Kingdom İstanbul

  Education Management and Planning , P WORLD

 • 2013Genç Girişimciliği ve Gençlik İstihdamı Eğitim Kursu

  Education Management and Planning , Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı

 • 2013Gönüllülük Eğitimi

  Education Management and Planning , Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı

 • 2011Beden Dili Eğitimi

  Education Management and Planning , Academy Education & Consultancy