Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Impact Of Banks’ Concentration Risk On Profitability Performance

INTERNATIONAL GÖBEKLİTEPE SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 7 - 08 October 2022, pp.221-222

IMPACTS OF UNCERTAINTY INDEX ON PROFITABILITY AND CREDIT RISK OF THE BANKING SECTOR

7 TH INTERNATIONAL CHANGING WORLD CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH , AND SPORTS SCIENCES, İzmir, Turkey, 24 September - 26 October 2022, pp.107

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MEVDUATIN KREDİYE DÖNÜŞÜM ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

KARADENIZ 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Samsun, Turkey, 17 - 18 September 2022, pp.42

Investigation of the Bank’s Customers’ Credit Repay Capability according to their Socio Economic Structures by Cluster Analysis

, 11th International Conference on Business Management & Information Technology (ICOBMIT), Gwalior, India, 28 - 30 December 2019, pp.320-330 Sustainable Development

Havayolu Şirketlerinde Personel Seçimi ve Aras Yöntemi Uygulaması

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.539-547

Econometrically Examining the Effect of Publicity Budgets on Tourism Demand: The Case of Turkey

5th RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies, Barcelona, Spain, 7 - 10 November 2017, pp.133 identifier

Sürdürülebilir Rekreatif Turizm Kapsamında Simbiyo Şehir Uygulamaları

2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.219-231

Books & Book Chapters

Bankacılık Sektörünün Risk ve Karlılığının Likidite Seviyesine Etkisi

in: EKONOMİ VE FİNANS ALANINDAKİ UYGULAMALARIN AMPİRİK SONUÇLARI – 2, Doç. Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.269-278, 2022

BANKALARIN NET FAİZ MARJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

in: PANDEMİ SONRASI GÜNCEL EKONOMİK TARTIŞMALAR VE MUHTEMEL ÇÖZÜMLERİ, Doç. Dr. Hakan USLU,Dr. Öğr. Üyesi Erkan PERKTAŞ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.31-50, 2022

Doğrudan yabancı yatırımlar ile bankaların kredi hacmi ilişkisi: Ardl sınır testi

in: DÜNDEN BUGÜNE İKTİSADİ VE FİNANSAL KONULAR ÜZERİNE TARTIŞMALAR, Doç. Dr. Ahmet Arif EREN,Doç. Dr. Emre GÜNEŞER BOZDAĞ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.311-326, 2022

RİSK ALGISININ AB VE TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

in: Güncel Değerlendirmelerle BANKACILIK DÜNYASINDAN SEÇMELER, Yetiz F, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.171-187, 2021

Türk Bankacılık Sektöründeki Takipteki Krediler ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Teorik ve Ampirik Perspektifte Seçilmiş Finans Konuları, Gemici E, , Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.269-279, 2019

Metrics

Publication

31

H-Index (WoS)

1

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals