Education Information

Education Information

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Graduate School Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Manisa Celal Bayar University, Instıtute Of Socıal Scıences, Muhasebe Finansman/İşletme, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  İç Kontrol ve Kurumsallaşma Arasındaki İlişkide Örgüt Kültürünün Aracılık Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

  Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd

 • 2009 Postgraduate

  Finansal Tablolar Analizinde Nakit Akış Rasyoları: Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Bir Uygulama

  Manisa Celal Bayar University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme - Muhasebe Finans Abd

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English