Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Firat University, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Firat University, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Arts And Scıences, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  2,2-Dikloro-4,4,6,6-Bis[Spiro(2',2"-Dioksi-1',1"-Bifenilil)] Siklotrifosfazen ile Dihidroksikumarinlerden Elde Edilen Kumarinoksisiklotrifosfazenlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

  Firat University, Fen Bilimleri, Kimya/Anorganik Kimya

 • 2009 Postgraduate

  Hekza(2-Formil–5-Metoksifenoksi)Siklotrifosfazen’in Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyon

  Firat University, Fen Bilimleri, Kimya

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English