General Information

Biography

Fuat ERKÜL Yenişehir-Ankara doğumludur. İlkokulu ......19-19 yılları arasında, ortaokulu ve liseyi İzmir Atatürk Lisesinde 19-19 yılları arasında tamamlamıştır. 19 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanmış, 19-19 yılları arasında lisans eğitimini bölüm derecesi alarak tamamlamıştır. 19 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ekonomik Jeoloji Dalında lisansüstü eğitimine başlamış ve yüksek lisans ve doktora eğitimini yine aynı anabilim dalında yaparak 200.. yılında doktora eğitiminden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine devam ederken 19 yılının .......ayında Dokuz Eyül Üiversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve 2006 aralık ayına kadar Dr. araştırma görevlisi olarak görevine devam etmiştir. 2007 yılı aralık ayında Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve 2011 şubat ayında ise doçent ünvanı almıştır. Bu dönem içerisinde YÖK bursu ile (2011 Mart-2011 Haziran) Viyana Üniversitesi “Litospheric Research Department” bölümünde çalışmıştır. İyi derecede ingilizce bilen araştırmacı, Doçent Dr. Sibel Tatar Erkül ile evli olup bir erkek çocuğa sahiptir.

Institutional Information

Unit
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Department
İnşaat Bölümü
Program
Yapı Denetimi Pr.

Contact

Web Page
https://avesis.akdeniz.edu.tr/fuaterkul
Office Phone
+90 242 310 6764
Office
C Blok No:6
Address
Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yapı Denetim Programı, Dumlupınar Bulvarı, 07058, Kampüs-Antalya