Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Burdur Sicilleri ve Önemi

Burdur Araştırmaları, no.2, pp.57-60, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ereğli Kömür Madeni Nizamnamesi

Belgeler, no.23, pp.123-142, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

XIX. Yüzyılın Ortalarında Osmanlı Maden Yatakları

Belleten, no.229, pp.703-718, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ayanlık Kurumunun Kaş'taki Temsilcisi Hacı Kadri Hanedanı

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Turkey, 03 March 2022

XVIII. VE XIX. YÜZYILLARDA PALU’DA MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Uluslararası Palu Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 11 - 13 October 2018, vol.2, pp.69-88

Burdur da Amerikan Misyoner Okulunun Açılması ve Bu Konuda Yaşanan Gelişmeler

Teke Yöresi Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 March 2015, vol.2, pp.963-970

Burdur'da Amerikan Misyoner Okulu Açılması ve Bu Konuda Yaşanan Gelişmeler

1. Teke Yöresi Sempozyumu, Burdur, Turkey, 4 - 06 March 2015

OSMANLI DÖNEMİNDE YAHYALI'DA MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN BAŞLAMASI VE GELİŞİMİ

I. ULUSAL YAHYALI SEMPOZYUMU, Kayseri, Turkey, 21 - 25 May 2013, vol.II, pp.535-558

Osmanlı Devleti ve Van Gölü'nde Vapur İşletmeciliği

Uluslararası Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 2 - 03 May 2013

Osmanlı Döneminde Yahyalı'da Madencilik Faaliyetlerinin Başlaması ve Gelişimi

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 20 - 21 September 2012

III. Selim ve İstanbul'un Ekmek Problemi

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2010, vol..

III. Selim ve İstanbul'un Ekmek Problemi

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2010, vol.6, pp.17-35

Osmanlı Toplumuna Şans Oyunlarının Girişi

XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 15 September 2006, vol.III, pp.1877-1889

Osmanlı'da Adı Duyulmamış Bir Mütegallibe: Kızılhisarlı Ebubekir Ağa

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Turkey, 6 - 08 September 2006, no.1, pp.263-272

Tekeeli'nde Sosyal Karışıklıklar

Antalya'nın Son Bin Yılı, Antalya, Turkey, 18 - 19 December 2003, pp.27-52

XVIII.Yüzyıl Sonu ile XIX. Yüzyılın İlk yarısında Harput Çevresinde Madencilik Faaliyetleri

Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 23 - 25 May 2003, vol.1, pp.349-365

Teke Sancağı Türkmenlerine Osmanlıların Bakış Açısı

XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 September 2002, vol.I, pp.237-254

Ma‘adin-i Hümayun Emanetinin Osmanlı İdari Düzenindeki Yeri (1775-1867)

XII. Türk Tarih Kongresi, 12 September - 16 December 1994, vol.3

Tekelioğlu İsyanı

XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 08 October 1999, vol.III, pp.237-254

Maadin-i Hümayun Emanetinin Osmanlı İdarî Düzenindeki Yeri (1775–1867)

XII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 September 1994, vol.III, pp.925-939

Harput'tan Alınan Asker ve Zahire Üzerine Bazı Belgeler(1834–1840)

Türk Tarih Medeniyet ve Kültüründe Fırat Havzası Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 23 - 26 March 1987

Books & Book Chapters

Sultan II. Abdülhamid'in Tiyatro Oyunlarına Müdahalesi

in: Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi, I, Melek Özyetkin,Vahdettin Engin v.d., Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, pp.149-172, 2022

III. Selim’in Napolyon Bonapart’a Gönderdiği Hediyeler ve Nâme-i Hümâyûn

in: Prof. Dr. Mustafa Öztürk Onuruna Tarih Yazıları, Işıl Işık Bostancı, Ayşe Gül Hüseyniklioğlu, Ayşe Değerli, Orhan Kılıç, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, pp.637-655, 2021

TEKE SANCAĞINDA MADEN YATAKLARI (XIX. YÜZYIL SONLARI - XX. YÜZYIL BAŞLARI)

in: Antalya Kitabı 3-Antalya’xxda Doğa ve Medeniyet, Bedia Koçakoğlu, Diren Çakılcı, Editor, Palet Yayınları, pp.63-88, 2020

Antalya’nın Anadolu Selçuklular Tarafından Fethedilmesi

in: Antalya Kitabı 2 (Antalya’da Türk-İslam Medeniyeti’nin İzleri), Bedia Koçakoğlu, Bahset Karslı, Diren Çakılcı, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.19-34, 2019

Helmuth Von Moltke İsmi Etrafında Gelişen Osmanlı Alman İlişkileri

in: Türk-Alman İlişkilerine Farklı Disiplinlerden Bakış, Mehmet Altunkaya, Kemal Demir, Diren Çakılcı, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.13-44, 2019

XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Palu'da Madencilik Faaliyetleri

in: Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Palu Sempozyumu Bildiri Kitabı 2. Cilt, Çakar E., Çelik K., Kısa Y., Editor, Fırat Üniversitesi Basımevi, Elazığ, pp.69-87, 2018

Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'e Gelişi Hakkında Sultan II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha

in: Rifat Özdemir'e Armağan, Doğamay R., Çelik A., Özçelik F., Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.409-423, 2018

Antalya'da Bir Ayan Ailesi: Hacı Osman Hanedanı

in: Antalya Kitabı Selçukludan Cumhuriyete Antalya, Koçakoğlu B., Karslı B., Editor, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Yayını, Antalya, pp.95-104, 2018

Antalya’da Bir Ayan Ailesi: Hacı Osman Hanedanı

in: Antalya Kitabı I: Selçuklu’dan Cumhuriyet’xxe Sosyal Bilimlerde Antalya, Bedia Koçakoğlu-Bahset Karslı, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.95-104, 2018

Ertuğrul Gazi’nin Söğüt’e Gelişi Hakkında Sultan II. Abdülhamit’e Sunulan Bir Layiha

in: Rifat ÖZDEMİR’e Armağan, Rahmi Doğanay-Ahmet Çelik-Fatih Özçelik, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.409-423, 2018

Teke Türkmenleri ve Osmanlı Devleti

Antalya City Museum Kent Müzesi, Antalya, 2017

Osmanlı Devleti ve Van Gölü'nde Vapur İşletmeciliği

in: Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller, Şakir Batmaz-Özer Tok, Editor, Not Yayınları, Kayseri, pp.391-412, 2015

II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Madenleri

in: Prof.Dr. Abdülkadir Yuvalı Armağanı, Mustafa ÖZTÜRK, Şakir BATMAZ, Erhan Yoska, Editor, Kardeşler Ofset, Kayseri, pp.403-455, 2015

Bana Kimliğimi Yeniden Hatırlatan Hocam Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı

in: Bozkır İslam Medeniyeti ve Türkler Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Armağanı, Eravcı M., Editor, ., Konya, 2012

Değişen Coğrafya ve Miryokefalon Savaşı Üzerine Bazı Değerlendirmeler

in: Göller Yöresi Tarih ve Kültür Varlıkları Bilgi Şöleni Hamideli Seyahati, Topraklı R., Turan R., Editor, Hamideli Derneği, Ankara, pp.116-118, 2011

Türk Hâkimiyetinde Teke Yöresinin Sosyal Tarihi(XX. Yüzyıla Kadar)

in: Dünden Bugüne Antalya, Sarı C., Demirkaya H., Kurt S., Çeçen B., Editor, Antalya Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Antalya, pp.153-163, 2010

Antalya ve Korkuteli'nin 1835 Tarihindeki Köyleri (Muhtar ve İmamları ile Birlikte)

in: Dünden Bugüne Antalya, Sarı C., Demirkaya H., Kurt S., Çeçen B., Editor, Antalya Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Antalya, pp.145-148, 2010

Türk Hakimiyetinde Teke Yöresinin Sosyal Tarihi (XX . Yüzyıla Kadar)

in: Dünden Bugüne Antalya, A.Kerim Atılgan, Editor, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Antalya, pp.153-163, 2010

Antalya ve Korkuteli’xxnin 1835 Tarihindeki Köyleri (Muhtar ve İmamları ile Birlikte)

in: Dünden Bugüne Antalya C.1, A. Kerim Atılgan, Editor, T.C. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, pp.145-148, 2010

Teke Türkmenleri ve Osmanlı Devleti

Antalya Kent Projesi Yayını, Antalya, 2008

Bir Kalpaklının Milli Mücadele Günlüğü

Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Isparta, 2006

Osmanlı Devleti’nde Madencilik

in: Osmanlı, Güler Eren, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.312-321, 1999

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu Madenleri

in: Prof. Dr. Bayram Kodaman'a Armağan, Ünal, Mehmet Ali, Editor, Akademi Kitabevi, Samsun, pp.291-305, 1993

Episodes in the Encyclopedia

Türkler Ansiklopedisi

Yeni Türkiye, pp.407-414, 2002

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, pp.407-414, 1999

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, pp.312-321, 1999