Education Information

Education Information

 • 1989 - 1995 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimler, Zootekni, Turkey

 • 1986 - 1989 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri, Zootekni, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Kimi ana arı üretim işletmelerindeki arıların (Apis mellifera L.) morfolojik özellikleri ve bunlardan hibrid ebeveyn hatları geliştirme olanakları

  Ankara University, Institute of Science, Zootekni

 • 1989 Postgraduate

  Farklı renkli yapay aydınlatma ile gün ışığının ipekböceği (Bombyx mori) ve koza kalitesi üzerine etkileri

  Ankara University, Institute of Science, Zootekni

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English