Res. Asst. PhD

FERİDE DEMİRBAŞ


Faculty of Law

Department of Private Law

Department of Civil Law

Education Information

2013 - 2018

2013 - 2018

Doctorate

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2015 - 2015

2015 - 2015

Doctorate

Humboldt-Universitat zu Berlin, Rechtswissenschaft, Bürgerliches Recht, Germany

2012 - 2013

2012 - 2013

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Hukuk, Turkey

2010 - 2012

2010 - 2012

Postgraduate

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüüsü, Özel Hukuk, Turkey

2009 - 2010

2009 - 2010

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Medeni Hukuk), Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Kısmî İfa

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

2012

2012

Postgraduate

Birlikte Kefalet

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Civil Law

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Research Assistant

Akdeniz University, Faculty Of Law, Hukuk

2010 - 2013

2010 - 2013

Research Assistant

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Hukuk

Articles Published in Other Journals

2021

2021

ALACAĞI DEVREDENİN BORÇLUNUN ÖDEME GÜCÜNDEN SORUMLULUĞU

Demirbaş F.

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.997-1034, 2021 (International Refereed University Journal)

2020

2020

"ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ BAZI HUKUKİ SORUNLAR"

DEMİRBAŞ F.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.5, no.2020/2, pp.559-598, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Alacaklının Temerrüdünün Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikinin Sorumluluğuna Etkisi Üzerine Düşünceler

Demirbaş F.

BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ, vol.35, no.4, pp.91-125, 2019 (International Refereed University Journal)

2018

2018

Baba İle Çocuk Arasındaki Soybağına İlişkin Davalarda Davacı Olabilecek Kişiler

DEMİRBAŞ F.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.3-36, 2018 (National Refreed University Journal)

2017

2017

6306 SAYILI KANUN BAKIMINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve TAPU SİCİL İŞLEMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZAY O. L. , DEMİRBAŞ F.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.217-248, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2016

2016

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Demirbaş F.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.65, no.2, pp.249-277, 2016 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Kefalet Sözleşmesine İlişkin Şekil Kuralları Açısından Kefilin Sorumluluğunun Sınırı veKapsamı

Demirbaş F. , Uyumaz A.

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.37-60, 2014 (National Refreed University Journal)

2012

2012

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 584 Maddesine Göre Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası

Demirbaş F.

Konya Barosu Dergisi, vol.40, no.23, pp.52-55, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2011

2011

Patent Lisans Sözleşmeleri

DEMİRBAŞ F.

Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan, pp.441-484, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Zilyet Yardımcılığı

DEMİRBAŞ F. , ÖZAY O. L.

Mondros ve Versay'ın 100. Yılında 3. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Würzburg, Germany, 08 November 2020 - 11 November 2018, pp.270-278

2017

2017

http://www.asead.com/FileUpload/bs683328/File/420-427_demirbas_makale.pdf

DEMİRBAŞ F.

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, vol.4, pp.420-427

Books & Book Chapters

2018

2018

Kısmî İfa

DEMİRBAŞ F.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş., Ankara, 2018

Supported Projects

2018 - Continues

2018 - Continues

Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAUZ A. K. (Executive) , DEMİRBAŞ F. , ÖZAY O. L.

2018 - 2020

2018 - 2020

Hekimlik Sözleşmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

ALTUNKAYA M. (Executive) , DEMİRBAŞ F. , ÖZAY O. L.