Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Bafra Gayrimüslim Nüfusu

Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu, Samsun, Turkey, 3 - 06 November 2022, pp.0-5

Osmanlı Devleti ile Sardinya Krallığı Arasındaki Ticarî İlişkileri (1823-1861)

XII. Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2021, pp.0-5

Yunan İsyanı Başlangıcında Osmanlı-Rus Ticarî İlişkileri (1818-1823)

Uluslararası XI. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 29 - 30 April 2019, pp.5

Books & Book Chapters

On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Bafra Gayrimüslim Nüfusu

in: Tarihi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Bafra, Prof. Dr. Osman Köse, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.317-330, 2023

Metrics

Publication

7