Education Information

Education Information

  • 2016 - 2024 Doctorate

    Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Turkey

  • 2013 - 2016 Postgraduate

    Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Turkey

  • 2007 - 2011 Undergraduate

    Ege University, Faculty Of Education, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English