Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Post Doctorate of Medicine

  Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Temel İmmünoloji, Turkey

 • 1998 - 2002 Expertise In Medicine

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Abd, Turkey

 • 1990 - 1996 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2013 Post Doctorate of Medicine

  RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA BKV SPESİFİK İMMÜN YANITIN ELISPOT YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ

  Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department Of Basic Medical Sciences

 • 2000 Expertise In Medicine

  Klinik Örneklerden Soyutlanan Anaerop Bakterilerde Beta-laktamaz Aktivitesi ve Antibiyotik Direncinin Belirlenmesi

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Probleme Dayalı Öğrenim

  Other , Akdeniz Üniversitesi

 • 2016Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlilik

  Other , Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu

 • 2014Bilimsel Araştırmalarda Temel İlkeler, Makale Hazırlama ve Sunumu Kursu

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2013Bilimsel Yayıncılık Noktasında Eğitim/Geliştirme

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2013TÜBİTAK-1001 Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2013Araştırmaların Epidemiyolojik Planlanması

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırmaları Geliştirme Kurulu

 • 2013Medical Laboratory Diagnostics

  Health&Medicine , Medizinische Labordiagnostika AG

 • 20113rd Turkish-US Flow Cytometry Workshop

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2008Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri

  Health&Medicine , Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı

 • 2008Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

  Health&Medicine , Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı

 • 200742nd ESCMID Postgraduate Education Course on Anaerob Infections

  Health&Medicine , European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

 • 2007Temel Laboratuvar Yönetimi Eğitimi

  Health&Medicine , Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı

 • 20074th ESCMID Postgraduate Education Course Bacterial Molecular Typing

  Health&Medicine , European Society of Clinical Microbiology

 • 2005Moleküler Biyoloji Yöntemleri

  Health&Medicine , TÜBİTAK Gen Mühendisilği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü

 • 2003Probleme Dayalı Öğrenim Kurs Programı

  Education Management and Planning , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2001Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı

  Health&Medicine , Hastane İnfeksiyonları Derneği