Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yargıtay Kararlarına Göre Halka Kapalı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerini Belirleyen Kriterler

XXXV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 December 2022, pp.171-213

Arabuluculuk Yöntemiyle Çözülebilen Ticari Uyuşmazlıklar

9th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE) 2018, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.33

Kayıtlı Sermaye Sisteminde İmtiyazların Korunması

Asoscongress 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

Limited Ortaklıktan Çıkan Ya da Çıkarılan Ortağa Ayrılma Akçesinin Ödenme Koşulları (TTK m. 642)

Asoscongress 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.146

Books & Book Chapters

Pay Sahibinin Kişisel Hakları (TTK M. 425 - M. 436)

in: Şirketler Hukuku Şerhi, Prof. Dr. Kemal Şenocak, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.2339-2472, 2023

Anonim Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemi

On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2015

Metrics

Publication

26

Citiation (TrDizin)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

1