Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sabit Kombinasyonlu Tıbbi Ürünlerin Gelişimine Avrupa İlaç Ajansı Yaklaşımı

International Medical Congress of Izmir Democracy University – IMCIDU, İzmir, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.816-822

Biyofarmasötik Sınıflandırma Sistemi Dayalı Biyomuafiyet: Güncel Durum

International Medical Congress of Izmir Democracy University – IMCIDU, İzmir, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.804-807

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) KLAVUZLARI TEMELİNDE BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA REFERANS/KOMPARATOR SEÇİMİ

2nd İnternational Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.1540-1549

Diyabette Anjiotensin (1-7) Tedavisinin Oksidatif Stres Parametreleri, IMA ve MPO Düzeylerine Etkisi

TBS International Biochemistry Congress 2018, 29th National Biochemistry Congress, Muğla, Turkey, 26 - 30 October 2018, vol.43, pp.58 Sustainable Development

EFFECT OF ANGIOTENSİN (1-7) TREATMENT ON OXIDATIVE STRESS PARAMETERS, IMA AND MPO LEVELS IN DIABETES

TBS International Biochemistry Congress 2018 29th National Biochemistry Congress, Muğla, Turkey, 26 - 30 October 2018, vol.43, pp.87 Sustainable Development

EFFECT OF ANGIOTENSİN (1-7) TREATMENT ON OXIDATIVE STRESS PARAMETERS, IMA AND MPO LEVELS IN DIABETES

TBS International Biochemistry Congress 2018 29th National Biochemistry Congress, Muğla, Turkey, 26 - 30 October 2018, vol.43, pp.87 Sustainable Development

EFFECT OF ANGIOTENSİN (1-7) TREATMENT ON OXIDATIVE STRESS PARAMETERS, IMA AND MPO LEVELS IN DIABETES

TBS International Biochemistry Congress 2018 29th National Biochemistry Congress, Muğla, Turkey, 26 - 30 October 2018, vol.43, pp.26 Sustainable Development

The Effects Of GLP-1 Analogs And Sitagliptin On Heart Rate İn İsolated Diabetic Rat Atrium And Whole Heart Preparations

3 rd İnternational Multidisciplinary Symposium On Drug Research And Development - DRD 2017, Erzurum, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.177 Sustainable Development

Functional Effects of Visfatin in Small Resistance Arteries of Rat Isolated Mesenteric Bed

3 rd İnternational Multidisciplinary Symposium On Drug Research And Development - DRD 2017, Erzurum, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.179

Relations of Serum GLP-1 Levels With the Effects of GLP-1 Analogs on Heart Rate in Diabetic Rats

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre Lab EXPO 2017, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2017, pp.182 Sustainable Development

Biyobenzer Tıbbi Ürünlerin Risk Yönetim Planı

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017