Education Information

Education Information

 • 2019 - 2023 Doctorate

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Turkey

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Turkey

 • 2012 - 2019 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs (Open Educatıon), Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2013 - 2016 Undergraduate Double Major

  Akdeniz University, Alanya İşletme Fakültesi, İşletme, Turkey

 • 2011 - 2016 Undergraduate

  Akdeniz University, Alanya İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Tedarik Zinciri Yönetimindeki Belirsizliklerin Dayanıklılık Üzerindeki Etkisinde Bilgi Paylaşımının Düzenleyici Rolü: Uluslararası İşletmelerde Bir Araştırma

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 • 2019 Postgraduate

  Kurumsallaşma ve Lojistik Performans Arasındaki İlişki: Batı Akdeniz Bölgesinde Lojistik Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

  Akdeniz University, -, Internatioal Trade and Logistics

Foreign Languages

 • C1 Advanced English