Achievements & Reputation

Publication

26

H-Index (WoS)

1

Congress and Symposium Activities

 • 09 April 2021 - 10 April 2021 GLOBAL TRANSFORMATION AND DIFFERENTIATION II:DIGITALIZATION AND THE FUTURE OF DIGITAL SOCIETYSustainable Development

  Panelists

  Antalya, Turkey

 • 01 March 2020 - 01 March 2020 GLOBAL TRANSFORMATION AND DIFFERENTIATION II:DIGITALIZATION AND THE FUTURE OF DIGITAL SOCIETY

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 01 October 2019 - 01 October 2019 Encounters in Labour Spaces: Syrian Migrant Workers in Day Laborer Market" The Global Refugee and Migration CongressSustainable Development

  Attendee

  Gaziantep, Turkey

 • 01 October 2019 - 01 October 2019 "Hükümlülük Ekseninde İstihdam İlişkilerinden Dışlanma ve İstihdam İlişkilerine İçerilme”, IV. ULUSAL ANTROPOLOJİ KONGRESİSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2019 - 01 October 2019 "Spatial Complexity, Socio-Economic Characteristics of Space and Syrian Migrant Work" The Global Refugee and Migration CongressSustainable Development

  Attendee

  Gaziantep, Turkey

 • 01 October 2019 - 01 October 2019 The Global Refugge and Migration CongressSustainable Development

  Moderator

  Gaziantep, Turkey

 • 01 September 2019 - 01 September 2019 19th Annual Conference of the European Society of CriminologySustainable Development

  Moderator

  Ghent, Belgium

 • 01 September 2019 - 01 September 2019 Dijital Ekonomi ve Emek: Emeğin Dijitalleşmesi ve Dijital Zanaatkârlık"IX. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 September 2019 - 01 September 2019 New Poverty, Indebtedness, Multiple Disadvantageousness and Crime: New Faces of Crime in Turkey""19th Annual Conference of the European Society of CriminologySustainable Development

  Attendee

  Ghent, Belgium

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 "Socio-Spatial and Socio-Economic (Re)Organisation of Syrian Immigrants in Turkey". European Conference on Social and Behavioral SciencesSustainable Development

  Attendee

  Kyyiv, Ukraine

 • 01 April 2019 - 01 April 2019 "Mekânın Yeniden Üretimi: Akışkanlık, Karşılaşmalar ve Yeni Sosyallikler"KÜRESEL DÖNÜŞÜMLER VE FARKLILAŞMALAR: ULUSLARARASI GÖÇ, KENTLEŞME VE AİDİYETSustainable Development

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2018 - 01 April 2018 Değişen Ceza sistemleri ve Denetimli Serbestlik Paneli

  Invited Speaker

  Artvin, Turkey

 • 01 February 2018 - 01 February 2018 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DENETİMLİ SERBESTLİK BAĞLAMINDA SUÇ SOSYOLOJİSİ SEMPOZYUMUSustainable Development

  Invited Speaker

  Erzurum, Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 2nd İnternational Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, "BEING DISADVANTAGED WITHIN LABOUR RELATIONS AND BEING DISADVANTAGED EVOLVING INTO THE UNDERCLASS", Barcelona, Nisan 2017

  Attendee

  Barcelona, Spain

 • 01 December 2016 - 01 December 2016 Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 September 2016 - 01 September 2016 Reducing Social Exclusion The Role of Probation Concerning Social Integration For The Individuals Under Probation. 16th Annual Conference of the European Society of Criminology,Sustainable Development

  Attendee

  Münster, Germany

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 Sosyalleşme ve Yeniden Sosyalleşme Tartışmaları Bağlamında Denetimli Serbestlik Uygulaması ve Yeni Ceza Sistemleri. III. Pierre Bourdieu Sempozyumu: Sınıflar, Sınırlar, Ayrımlar

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 Türk ve Avrupa hukukunda Yeni Anlayışlar: Denetimli Serbestlik Düzenlemeleri ve Uygulamalar

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 Akdeniz Üniversitesi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Panelists

  Antalya, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Toplumsal Bütünleşmeye Etkisi. Uluslararası Yaklaşımlar: Türkiye’de Denetimli Serbestliğin 10. Yılı Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2015 - 01 September 2015 "THE PROCESSES OF RESOCIALIZATION AND SOCIAL REINTEGRATION: SAMPLE OF INDIVIDUALS UNDER PROBATION", 15th Annual conference of the ESC, Porto, Eylül 2015

  Attendee

  Porto, Portugal

 • 01 August 2015 - 01 August 2015 From Financial In(ex)clusion to Social Exclusion: a Study on Construction Workers","ESA 12th Conference, European Sociological Association differences Inequalities and sociological Imagination , Prag, Ağustos 2015Sustainable Development

  Attendee

  Prag, Turkey

 • 01 August 2015 - 01 August 2015 The Processes of Resocialization and Social Reintegration: Sample of Individuals Under Probation,ESA 12th Conference, European Sociological Association differences Inequalities and sociological Imagination , Prag, Ağustos 2015

  Attendee

  Czech Republic

 • 01 October 2013 - 01 October 2013 Uluslararası katılımlı 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 August 2013 - 01 August 2013 "Consumer-Oriented Character of the Leisure Economy and New Life Styles of Multi-Consumer Places",11.European Sociological Association Conference

  Attendee

  Turin, Italy

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Adnan Mendres Üniversitesi 2. Sosyoloji Günleri Etkinliğ, Aydın, Mayıs 2013

  Invited Speaker

  Aydın, Turkey

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 "Boş Zaman Ekonomisinin Tüketim Odaklı Karakteri ve Çoklu Tüketim Mekanlarının Yeni Yaşam Tarzları", III. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 November 2000 - 01 November 2000 Küreselleşme İktidarın Değişen Yüzü. III. Ulusal Sosyoloji Kongresi

  Attendee

  Eskişehir, Turkey