Education Information

Education Information

 • 2006 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Hemşirelik Esasları, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Hemşirelik, Hemşirelik , Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Torakotomi sonrası ağrı kontrolünü sağlamaya yönelik bakım protokollerinin geliştirilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi

  Marmara University, Hemşirelik, Hemşirelik Esasları

 • 1996 Postgraduate

  Psikiyatri kliniğinde ziyaret saatleri

  Sivas Cumhuriyet University, Psikiyatri, Hemşirelik Esasları

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014Hemşirelikte Fziksel Muayene Yöntemleri

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi

 • 201412. TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Temel Eğitimi

  Quality Management , Türk Standartları Enstitüsü

 • 2014Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu

  Education Management and Planning , Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2014Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi

 • 2011Hastanede Karşılaşılan Tehlikeler ve Risk Değerlendirmesi Eğitim Programı

  Occupational Health and Safety , Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanlığı

 • 2009İlk Yardım Eğitmeni Sertifika Programı

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2006Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Eğitici Eğitimi Kurs Programı

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2001Clinical Applications in Respiratory Care

  Health&Medicine , Koç Üniversitesi

 • 2000Nursing Interventions Classification&Nursing Outcomes Classification: NIC&NOC

  Health&Medicine , Marmara Üniversitesi

 • 199812. TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Temel Eğitimi

  Quality Management , Türk Standartları Enstitüsü

 • 1997Psikodinamik Görüşme Tekniği Kurs Programı

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi