Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Felsefe Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Felsefe Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Middle East Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  HİLMİ ZİYA ÜLKEN'DE BİLİM FELSEFESİ (BATILI FİLOZOFLARLA KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA)

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Felsefe

 • 2011 Postgraduate

  KLASİK MANTIĞIN TEMELLERİNE İLİŞKİN BETİMSEL BİR ÇALIŞMA

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Felsefe Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • A1 Beginner Latin

 • A1 Beginner German

 • A1 Beginner Spanish