Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Dicle University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Hukuk, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Law, Hukuk, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Hükümleri Uyarınca Yabancıların Sınır Dışı Edilmeleri

  Dicle University, Özel Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk