Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of the changes of lake surface temperatures and areas: Case study of burdur and Egirdir Lakes, Turkey

2021 24th ISPRS Congress Commission III: Imaging Today, Foreseeing Tomorrow, Nice, France, 5 - 09 July 2021, vol.43, pp.299-304 Creative Commons License identifier

Spatiotemporal land use change analysis and future urban growth simulation using remote sensing: A case study of antalya

2020 24th ISPRS Congress - Technical Commission III, Nice, Virtual, France, 31 August - 02 September 2020, vol.43, pp.657-662 Creative Commons License Sustainable Development identifier

İHA Tabanlı Sayısal Yüzey Modeli Kullanılarak Kentsel Peyzajda Ağaç Sıklığı Ve Dikim Aralıklarının Otomatik Olarak Belirlenmesi

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.2, pp.19-26

İHA Tabanlı Sayısal Yüzey Modeli Kullanılarak Kentsel Peyzajda Ağaç Sıklığı Ve Dikim Aralıklarının Otomatik Olarak Belirlenmesi

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.2, pp.19-26

İHA Tabanlı Sayısal Yüzey Modeli Kullanılarak Kentsel Peyzajda Ağaç Sıklığı Ve Dikim Aralıklarının Otomatik Olarak Belirlenmesi

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.2, pp.19-26

COMPARISON OF LANDSAT 8 OLI AND SENTINEL-2A MSI SATELLITE IMAGES FOR LAND USE/LANDCOVER CLASSIFICATION

II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.1, pp.604 Sustainable Development

Multispektral Uydu ve Yapay Açıklıklı Radar Verileri Kullanılarak Eber Gölünün Alan ve Değişiminin Tespiti

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL CBS) 2016 Sempozyumu, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.441-447

Object-Based Greenhouse Classification from High Resolution Satellite Imagery: a Case Study Antalya-Turkey

XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, vol.XLI-B7, pp.183-187

Object-Based Greenhouse Classification from High Resolution Satellite Imagery: a Case Study Antalya-Turkey

XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, vol.XLI-B7, pp.183-187

Plastic and Glass Greenhouses Detection and Delineation from WORLDVIEW-2 Satellite Imagery

XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, vol.XLI-B7, pp.257-262

Analysis of Relationship Between Urban Heat Island Effect and Land Use/cover Type Using Landsat 7 ETM+ and Landsat 8 Oli Images

INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, Prag, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, pp.821-828 Sustainable Development

Plastic and Glass Greenhouses Detection and Delineation from WORLDVIEW-2 Satellite Imagery

XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, vol.XLI-B7, pp.257-262

Analysis of Relationship Between Urban Heat Island Effect and Land Use/cover Type Using Landsat 7 ETM+ and Landsat 8 Oli Images

XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, vol.XLI-B8, pp.821-828 Sustainable Development

ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN URBAN HEAT ISLAND EFFECT AND LAND USE/COVER TYPE USING LANDSAT 7 ETM+ AND LANDSAT 8 OLI IMAGES

23rd Congress of the International-Society-for-Photogrammetry-and-Remote-Sensing (ISPRS), Prague, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, vol.41, pp.821-828 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

THE USAGE OF COMBINED LANDSAT 8 IMAGERY AND ADDITIONAL BANDS FOR RANDOM FOREST CLASSIFICATION IMPROVEMENT

THE 36TH ASIAN CONFERENCE ON REMOTE SENSİNG, Manila, Philippines, 19 - 25 October 2015, vol.. Sustainable Development

Unsupervised extraction of greenhouses using approximate spectral clustering ensemble

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS2015), Milan, Italy, 26 - 31 July 2015, pp.4668-4671

UNSUPERVISED EXTRACTION OF GREENHOUSES USING APPROXIMATE SPECTRAL CLUSTERING ENSEMBLE

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Milan, Italy, 26 - 31 July 2015, pp.4668-4671 Sustainable Development identifier identifier

Unsupervised extraction of greenhouses using WorldView_2 images

IGARSS 2014 & 35th Canadian Symposium on Remote Sensing, Quebec, Canada, 13 - 18 July 2014, pp.4914-4917

Building Extraction from High Resolution Satellite Images Using Hough Transform

ISPRS Technical Commission VIII Symposium, Networking the World with Remote Sensing, Kyoto, Japan, 11 - 14 August 2010, vol.XXXVIII, no.8, pp.1063-1068

Building Detection from Pan-Sharpened IKONOS Imagery Through Support Vector Machines Classification

ISPRS Technical Commission VIII Symposium, Networking the World with Remote Sensing, Kyoto, Japan, 11 - 14 August 2010, vol.XXXVIII, no.8, pp.841-846

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Güncellemesi için Model Bazlı Yaklaşım

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 May 2009, pp.210-211

Mevcut Bina Veri Tabanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Güncellenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği V. Teknik Sempozyumu, TUFUAB 2009, Ankara, Turkey, 11 - 13 February 2009, pp.39-44

Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Güncellenmesi için Modele Dayalı Yaklaşım

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) I. Sempozyumu, Ankara, Turkey, 01 February 2009, pp.1

Destek Vektör Makineleri ile Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerden Binaların Belirlenmesi

I. Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2008, pp.173-186

Fiziksel Erişebilirlik Analizlerine Eğimin Etkisinin Küresel Konum Belirleme Sistemi İle Saptanması ODTÜ Yerleşkesi Bisiklet Erişebilirliği Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, KTÜ, Trabzon, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007, vol.1

Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Belirlenebilme Potansiyeli

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 July 2007, no.96, pp.1-9

Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Modele Dayalı Yaklaşım Kullanılarak Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu (TUFUAB 2007), İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2007, pp.1

Automatic Building Extraction from High Resolution Stereo Satellite Images

ISPRS Commission VII, WG2 & WG7 joint Conference on Information Extraction from SAR & Optical Data with Emphasis on Developing Countries, İstanbul, Turkey, 1 - 03 May 2007, vol.XXXVI, no.7, pp.1-6

Automatic Building Detection and Delineation from High Resolution Space Images Using Model Based Approach

ISPRS Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2006, vol.XXXVI, no.1, pp.1-6

An Approach for Automatic Building Detection from High Resolution Images

ISPRS Workshop on Spatial/Spatio-Temporal Data Mining, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2005, pp.1

Automatic Building Detection from High Resolution Satellite Images

IEEE 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2005, pp.617-622

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Binaların Otomatik Bulunması için Bir Yaklaşım

Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 02 April 2005, pp.217-228

Books & Book Chapters

Greenhouse Detection Using Aerial Orthophoto and Digital Surface Model

in: Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services 2017, De Pietro G., Gallo L., Howlett R., Jain L. , Editor, Springer, Cham, pp.51-59, 2018

Sentinel-2a Görüntülerinden Nesne Tabanlı Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Haritalamasında Makine Öğrenme Algoritmalarının Değerlendirilmesi

in: Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, pp.71-76, 2017

Landsat-8 Ve Sentinel-2a Uydu Görüntülerinin Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması

in: Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, pp.65-70, 2017

Network Analysis; Accessibility to Hospitals with Remote Sensing and Geographic Information Systems Techniques: A Case Study of Konyaaltı, Antalya-Turkey (Chapter 59)

in: Recent Advances in Health Sciences, Çamlı A. A., Ak, B., Arabacı, R., Efe, R., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.640-647, 2016

Automatic Building Extraction from High Resolution Satellite Images for Map Updating: A Model Based Approach

in: Urban and Regional Data Management – UDMS Annual 2007, Coors V., Rumor M., Fendel E. M., Zlatanova S., Editor, Taylor & Francis, Amsterdam, pp.3-13, 2007

Metrics

Publication

58

Citation (WoS)

229

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

375

H-Index (Scopus)

10

Project

13

Thesis Advisory

3

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals