Ögrenim Bilgisi


Bütünleşik Doktora
2001 - 2009
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Türkiye

Lisans
1996 - 2000
Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Approaches for Automatic Urban Building Extraction and Updating from High Resolution Satellite Imagery, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, 2009

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof.Dr.
2020 - Devam Ediyor
Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr.
2017 - 2020
Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr.
2014 - 2017
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Yrd.Doç.Dr.
2011 - 2014
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Araştırma Görevlisi Dr.
2009 - 2011
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Araştırma Görevlisi
2002 - 2009
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Desteklenen Projeler

 1. Demir N., San B. T., Koç San D., Kılçık A., Aksoy E., Aslan N., Sarıyer G., Erasmus Projesi, Earth Observation Tools for Promotion of the Digital Economy,, 2021 - 2023
 2. Koç San D., Çelik S., Arasan G., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Sera Alanlarının Renkli Kızılötesi Ortofoto ve Sayısal Yükseklik Modelleri Kullanılarak Belirlenmesi, 2018 - 2022
 3. SÖNMEZ N. K., KOÇ SAN D., ÇOŞLU M., TÜRKKAN H. R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nesne Tabanlı Görüntü Analizi Yöntemi OBIA İle Antalya İli Aksu İlçesi Arazi Örtü Tiplerinin Değerlendirilmesi, 2016 - 2018
 4. Bakış V., Koç San D., San B. T., Eker Z., Helvacı M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanarak Antalya İli ve Çevresinde Optik Astronomi Amaçlı Gözlemevi için Uygun Yer Seçimi (Site Selection for Optical Astronomical Observatory in Antalya Province using Geographical Information Systems (GIS) and Remote Sensing Techniques) , 2012 - 2016
 5. Koç San D., Sönmez N. K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sera Alanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Belirlenebilme Potansiyelinin Araştırılması , 2013 - 2015
 6. Koç San D., Türker M., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Kentsel Objelerin Uzaktan Algılama Verilerinden Belirlenmesi, 2002 - 2009

Ödüller

 1. KOÇ SAN D., 2015 Yılı Google Bilim Adamı Atıf Profilleri sıralaması, Akdeniz Üniversitesi, Ocak 2016
 2. KOÇ SAN D., The Best Paper Award, International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) - Japan Society of Photogrammetry and Remote Sensing (JSPRS), Ağustos 2010
 3. KOÇ SAN D., Bölüm İkinciliği Ödülü, Gazi Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Şehir ve Bölge Planl. Bl., Haziran 2000

Burslar

Yurtdışı Araştırma Bursu (6 ay), İsviçre Federal Teknoloji Enst. (ETH), Zürih, İsviçre, Üniversite, 2006 - 2007

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. The Use of Land Cover Indices for Rapid Surface Urban Heat Island Detection from Multi-Temporal Landsat Imageries
  ASLAN N., Koc-San D.
  ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, cilt.10, sa.6, 2021 (SCI-Expanded)
 2. Evaluation of the Consistency of Simultaneously Acquired Sentinel-2 and Landsat 8 Imagery on Plastic Covered Greenhouses
  Aguilar M. A., Jimenez-Lao R., Nemmaoui A., Jose Aguilar F., KOÇ SAN D., Tarantino E., Chourak M.
  REMOTE SENSING, cilt.12, sa.12, 2020 (SCI-Expanded)
 3. Site selection for avocado cultivation using GIS and multi-criteria decision analyses: Case study of Antalya, Turkey
  SELİM S., KOÇ SAN D., SELİM C., SAN B. T.
  COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, cilt.154, ss.450-459, 2018 (SCI-Expanded)
 4. Automatic citrus tree extraction from UAV images and digital surface models using circular Hough transform
  KOÇ SAN D., SELİM S., ASLAN N., SAN B. T.
  COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, cilt.150, ss.289-301, 2018 (SCI-Expanded)
 5. Building extraction from high-resolution optical spaceborne images using the integration of support vector machine (SVM) classification, Hough transformation and perceptual grouping
  TÜRKER M., Koc-San D.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION, cilt.34, ss.58-69, 2015 (SCI-Expanded)
 6. Support vector machines classification for finding building patches from IKONOS imagery: the effect of additional bands
  Koc-San D., TÜRKER M.
  JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING, cilt.8, 2014 (SCI-Expanded)
 7. Multi-Criteria Decision Analysis integrated with GIS and remote sensing for astronomical observatory site selection in Antalya province, Turkey
  KOC-SAN D., SAN B. T., BAKIŞ V., HELVACI M., EKER Z.
  ADVANCES IN SPACE RESEARCH, cilt.52, sa.1, ss.39-51, 2013 (SCI-Expanded)
 8. Evaluation of different classification techniques for the detection of glass and plastic greenhouses from WorldView-2 satellite imagery
  Koc-San D.
  JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING, cilt.7, 2013 (SCI-Expanded)
 9. A model-based approach for automatic building database updating from high-resolution space imagery
  Koc-San D., TÜRKER M.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.33, sa.13, ss.4193-4218, 2012 (SCI-Expanded)
 10. Kültürel Miras Yönetimi: Birgi Bütünleşik Sit Alanları için Bir Model (Cultural Heritage Management: A Model Proposal for Birgi Integrated Sites)
  ÖZCAN K., KOÇ SAN D.
  BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, cilt.13, ss.97-111, 2011 (SSCI)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Greenhouse Detection from Color Infrared Aerial Image and Digital Surface Model
  ÇELİK S., KOÇ SAN D.
  Proceedings (MDPI), cilt.42, sa.1, ss.1-6, 2020 (Hakemli Dergi)
 2. Thematic mapping of urban areas from WorldView-2 satellite imagery using machine learning algorithms
  KOÇ SAN D.
  Journal of Geodesy and Geoinformation, cilt.2, sa.1, ss.29-38, 2013 (Hakemli Dergi)
 3. IKONOS Pankromatik Uydu Görüntülerinden Sayısal Yükseklik Modeli Oluşturulması (Digital Elevation Model Generation from IKONOS Panchromatic Images)
  KOÇ SAN D., Turker M.
  HARİTA DERGİSİ, sa.134, ss.31-43, 2005 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Greenhouse Detection Using Aerial Orthophoto and Digital Surface Model
  CELIK S., KOÇ SAN D.
  Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services 2017, De Pietro G., Gallo L., Howlett R., Jain L. , Editör, Springer, Cham, ss.51-59, 2018
 2. Sentinel-2a Görüntülerinden Nesne Tabanlı Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Haritalamasında Makine Öğrenme Algoritmalarının Değerlendirilmesi
  ÇOŞLU M., SÖNMEZ N. K., KOÇ SAN D., ASLAN N.
  Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.71-76, 2017
 3. Landsat-8 Ve Sentinel-2a Uydu Görüntülerinin Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması
  ASLAN N., KOÇ SAN D., SÖNMEZ N. K., ÇOŞLU M.
  Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.65-70, 2017
 4. Network Analysis; Accessibility to Hospitals with Remote Sensing and Geographic Information Systems Techniques: A Case Study of Konyaaltı, Antalya-Turkey (Chapter 59)
  ÇOŞLU M., SELİM S., SÖNMEZ N. K., KOÇ SAN D.
  Recent Advances in Health Sciences, Çamlı A. A., Ak, B., Arabacı, R., Efe, R., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.640-647, 2016
 5. Automatic Building Extraction from High Resolution Satellite Images for Map Updating: A Model Based Approach
  KOÇ SAN D., Turker M.
  Urban and Regional Data Management – UDMS Annual 2007, Coors V., Rumor M., Fendel E. M., Zlatanova S., Editör, Taylor & Francis, Amsterdam, ss.3-13, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Investigation of the changes of lake surface temperatures and areas: Case study of burdur and Egirdir Lakes, Turkey
  ASLAN N., KOÇ SAN D.
  2021 24th ISPRS Congress Commission III: Imaging Today, Foreseeing Tomorrow, Nice, Fransa, 5 - 09 Temmuz 2021, cilt.43, ss.299-304
 2. Spatiotemporal land use change analysis and future urban growth simulation using remote sensing: A case study of antalya
  ASLAN N., KOÇ SAN D.
  2020 24th ISPRS Congress - Technical Commission III, Nice, Virtual, Fransa, 31 Ağustos - 02 Eylül 2020, cilt.43, ss.657-662
 3. İHA Tabanlı Sayısal Yüzey Modeli Kullanılarak Kentsel Peyzajda Ağaç Sıklığı Ve Dikim Aralıklarının Otomatik Olarak Belirlenmesi
  ASLAN N., KOÇ SAN D., SELİM S.
  Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.2, ss.19-26
 4. İHA Tabanlı Sayısal Yüzey Modeli Kullanılarak Kentsel Peyzajda Ağaç Sıklığı Ve Dikim Aralıklarının Otomatik Olarak Belirlenmesi
  ASLAN N., KOÇ SAN D., SELİM S.
  Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.2, ss.19-26
 5. İHA Tabanlı Sayısal Yüzey Modeli Kullanılarak Kentsel Peyzajda Ağaç Sıklığı Ve Dikim Aralıklarının Otomatik Olarak Belirlenmesi
  ASLAN N., KOÇ SAN D., SELİM S.
  Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.2, ss.19-26
 6. EVALUATION OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR OBJECT-BASED LAND USE/LAND COVERMAPPING FROM SENTINEL-2A MSI IMAGES
  Çoşlu M., SÖNMEZ N. K., KOÇ SAN D., ASLAN N.
  II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.1, ss.605
 7. COMPARISON OF LANDSAT 8 OLI AND SENTINEL-2A MSI SATELLITE IMAGES FOR LAND USE/LANDCOVER CLASSIFICATION
  ASLAN N., KOÇ SAN D., SÖNMEZ N. K., Çoşlu M.
  II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.1, ss.604
 8. Multispektral Uydu ve Yapay Açıklıklı Radar Verileri Kullanılarak Eber Gölünün Alan ve Değişiminin Tespiti
  Battal S., Güllüdere B., Çelik S., DEMİR N., Koç San D.
  6.UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016
 9. Multispektral Uydu ve Yapay Açıklıklı Radar Verileri Kullanılarak Eber Gölünün Alan ve Değişiminin Tespiti
  BATTAL S., GÜLLÜDERE B., ÇELİK S., DEMİR N., KOÇ SAN D.
  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL CBS) 2016 Sempozyumu, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.441-447
 10. Analysis of seasonal variation in urban heat island effect for West Mediterranean Region of Turkey using Landsat 8 OLI/TIRS data
  ASLAN N., KOÇ SAN D.
  41st COSPAR Scientific Assembly, İstanbul, Türkiye, 30 Temmuz - 07 Ağustos 2016, cilt.41, ss.1
 11. Object-Based Greenhouse Classification from High Resolution Satellite Imagery: a Case Study Antalya-Turkey
  Coslu M., SÖNMEZ N. K., KOÇ SAN D.
  XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.XLI-B7, ss.183-187
 12. Object-Based Greenhouse Classification from High Resolution Satellite Imagery: a Case Study Antalya-Turkey
  Coslu M., SÖNMEZ N. K., KOÇ SAN D.
  XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.XLI-B7, ss.183-187
 13. Plastic and Glass Greenhouses Detection and Delineation from WORLDVIEW-2 Satellite Imagery
  KOÇ SAN D., SÖNMEZ N. K.
  XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.XLI-B7, ss.257-262
 14. Analysis of Relationship Between Urban Heat Island Effect and Land Use/cover Type Using Landsat 7 ETM+ and Landsat 8 Oli Images
  ASLAN N., KOÇ SAN D.
  INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, ss.821-828
 15. Plastic and Glass Greenhouses Detection and Delineation from WORLDVIEW-2 Satellite Imagery
  KOÇ SAN D., SÖNMEZ N. K.
  XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.XLI-B7, ss.257-262
 16. Analysis of Relationship Between Urban Heat Island Effect and Land Use/cover Type Using Landsat 7 ETM+ and Landsat 8 Oli Images
  ASLAN N., KOÇ SAN D.
  XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.XLI-B8, ss.821-828
 17. ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN URBAN HEAT ISLAND EFFECT AND LAND USE/COVER TYPE USING LANDSAT 7 ETM+ AND LANDSAT 8 OLI IMAGES
  ASLAN N., Koc-San D.
  23rd Congress of the International-Society-for-Photogrammetry-and-Remote-Sensing (ISPRS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.41, ss.821-828
 18. THE USAGE OF COMBINED LANDSAT 8 IMAGERY AND ADDITIONAL BANDS FOR RANDOM FOREST CLASSIFICATION IMPROVEMENT
  ASLAN N., KOÇ SAN D.
  THE 36TH ASIAN CONFERENCE ON REMOTE SENSİNG, Manila, Filipinler, 19 - 25 Ekim 2015, cilt..
 19. Unsupervised extraction of greenhouses using approximate spectral clustering ensemble
  PALA E., TAŞDEMİR K., KOÇ SAN D.
  IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS2015), Milan, İtalya, 26 - 31 Temmuz 2015, ss.4668-4671
 20. UNSUPERVISED EXTRACTION OF GREENHOUSES USING APPROXIMATE SPECTRAL CLUSTERING ENSEMBLE
  Pala E., TAŞDEMİR K., KOÇ SAN D.
  IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Milan, İtalya, 26 - 31 Temmuz 2015, ss.4668-4671
 21. Unsupervised extraction of greenhouses using WorldView_2 images
  TAŞDEMİR K., KOÇ SAN D.
  IGARSS 2014 & 35th Canadian Symposium on Remote Sensing, Quebec, Kanada, 13 - 18 Temmuz 2014, ss.4914-4917
 22. Karacaören İçme Suyu Havzasının Arazi Kullanımının/Örtüsünün ve Koruma Kuşaklarındaki Durumun Landsat 8 Uydu Görüntülerinden Belirlenmesi (Detection of the Land Use/Cover and the Situation of the Protection Zones of Karacaoren Drinking Water Basin Using Landsat 8 Satellite Images)
  Kaynarca M., KOÇ SAN D.
  JEOUZAL 2014, Antalya, Türkiye, 13 - 14 Mart 2014, ss.67-70
 23. Landsat 8 Uydu Görüntüleri ve Ek Bantlar Kullanılarak Arazi Örtüsü Sınıflandırması: Manavgat Çayı Havzası Örneği (Land Cover Classification Using Landsat 8 Satellite Imagery and Additional Bands: Manavgat River Basin Case)
  Atça E., KOÇ SAN D.
  JEOUZAL 2014, Antalya, Türkiye, 13 - 14 Mart 2014, ss.63-66
 24. Building Extraction from High Resolution Satellite Images Using Hough Transform
  KOÇ SAN D., Turker M.
  ISPRS Technical Commission VIII Symposium, Networking the World with Remote Sensing, Kyoto, Japonya, 11 - 14 Ağustos 2010, cilt.XXXVIII, sa.8, ss.1063-1068
 25. Building Detection from Pan-Sharpened IKONOS Imagery Through Support Vector Machines Classification
  KOÇ SAN D., Turker M.
  ISPRS Technical Commission VIII Symposium, Networking the World with Remote Sensing, Kyoto, Japonya, 11 - 14 Ağustos 2010, cilt.XXXVIII, sa.8, ss.841-846
 26. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Güncellemesi için Model Bazlı Yaklaşım
  KOÇ SAN D., Turker M.
  12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 01 Mayıs 2009, ss.210-211
 27. Mevcut Bina Veri Tabanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Güncellenmesi
  KOÇ SAN D., Turker M.
  Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği V. Teknik Sempozyumu, TUFUAB 2009, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Şubat 2009, ss.39-44
 28. Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Otomatik Güncellenmesi için Modele Dayalı Yaklaşım
  KOÇ SAN D., Turker M.
  Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) I. Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Şubat 2009, ss.1
 29. Destek Vektör Makineleri ile Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerden Binaların Belirlenmesi
  KOÇ SAN D., Turker M.
  I. Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2008, ss.173-186
 30. Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Destek Vektör Makineleri Sınıflandırma Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi
  KOÇ SAN D., Turker M.
  2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2008, ss.292-3004
 31. Performance Evaluation of Building Detection and Digital Surface Model Extraction Algorithms: Outcomes of the PRRS 2008 Algorithm Performance Contest
  Aksoy S., Ozdemir B., Eckert S., Kayitakire F., Pesarasi M., Aytekin O., Borel C. C., Cech J., Christophe E., Duzgun S., et al.
  5th IAPR Workshop on Pattern Recognition in Remote Sensing, Tama, Japonya, 07 Aralık 2008, ss.37-39
 32. Fiziksel Erişebilirlik Analizlerine Eğimin Etkisinin Küresel Konum Belirleme Sistemi İle Saptanması ODTÜ Yerleşkesi Bisiklet Erişebilirliği Örneği
  ERTUĞAY K., KEMEÇ S., KOÇ SAN D., ÖZDARICI OK A.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, KTÜ, Trabzon, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007, cilt.1
 33. Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Belirlenebilme Potansiyeli
  KOÇ SAN D., Turker M.
  Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2007, sa.96, ss.1-9
 34. Fiziksel Erişebilirlik Analizlerine Eğimin Etkisi: ODTÜ Yerleşkesi Bisiklet Erişebilirliği Örneği
  KOÇ SAN D., Ertugay K., KEMEÇ S., ÖZDARICI A.
  Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 02 Temmuz 2007, sa.42, ss.1-5
 35. Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Modele Dayalı Yaklaşım Kullanılarak Belirlenmesi
  KOÇ SAN D., Turker M.
  Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu (TUFUAB 2007), İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2007, ss.1
 36. Automatic Building Extraction from High Resolution Stereo Satellite Images
  KOÇ SAN D., Turker M.
  ISPRS Commission VII, WG2 & WG7 joint Conference on Information Extraction from SAR & Optical Data with Emphasis on Developing Countries, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2007, cilt.XXXVI, sa.7, ss.1-6
 37. Automatic Building Detection and Delineation from High Resolution Space Images Using Model Based Approach
  KOÇ SAN D., Turker M.
  ISPRS Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites), Ankara, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2006, cilt.XXXVI, sa.1, ss.1-6
 38. An Approach for Automatic Building Detection from High Resolution Images
  KOÇ SAN D., Turker M.
  ISPRS Workshop on Spatial/Spatio-Temporal Data Mining, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2005, ss.1
 39. Automatic Building Detection from High Resolution Satellite Images
  KOÇ SAN D., Turker M.
  IEEE 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2005, ss.617-622
 40. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Binaların Otomatik Bulunması için Bir Yaklaşım
  KOÇ SAN D., Turker M.
  Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2005, ss.217-228

Akademik İdari Deneyim

2018 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Akdeniz Üniversitesi, Planlama Teknolojileri, Şehir Ve Bölge Planlama
2020 - 2023 Bölüm Başkanı Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
2019 - 2022 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
2018 - 2020 Bölüm Başkan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama
2016 - 2019 Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Üniversitesi, Uzaktan Algılama Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Akuzal)
2014 - 2016 Merkez Müdürü Akdeniz Üniversitesi, Uzaktan Algılama Araştırma Ve Uygulama Merkezi
2014 - 2015 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Akdeniz Üniversitesi, Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri, Uzaktan Algılama
2012 - 2014 Bölüm Başkan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi, Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri
2011 - 2012 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Akdeniz Üniversitesi, Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri, Uzaktan Algılama

Verdiği Dersler

Kent Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2017 - 2018
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş, Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Planlama Stüdyosu V, Lisans, 2019 - 2020
Temel Harita Bilgisi ve CBS, Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Kentsel Uzaktan Algılama, Lisans, 2019 - 2020
Planlama Stüdyosu VI, Lisans, 2019 - 2020
Kentsel Alanların Dijital Görüntü Analizi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018
Kentsel Isı Adası Etkisi, Doktora, 2019 - 2020
Object Based Image Classification, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Planlama Stüdyosu IV, Lisans, 2018 - 2019
Kültürel Miras Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı, Doktora, 2018 - 2019
Planlama Stüdyosu III, Lisans, 2018 - 2019
Kent Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Dijital Görüntü İşleme Teknikleri, Lisans, 2018 - 2019, 2017 - 2018
Uzaktan Algılamanın Temelleri, Lisans, 2017 - 2018
Planlama Stüdyosu II, Lisans, 2017 - 2018
Planlama Stüdyosu I, Lisans, 2017 - 2018
Temel Harita Bilgisi ve CBS, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Kentsel Uzaktan Algılama, Lisans, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Temel Harita Bilgisi ve CBS, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Sayısal Görüntü Analizi, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Sayısal Görüntü İşleme Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Dijital Görüntü İşleme Teknikleri, Lisans, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Nesne Tabanlı Görüntü Analizi, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Uzaktan Algılamanın Temelleri, Lisans, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Uzaktan Algılamada Değişim Tespiti, Lisans, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Sayısal Görüntü İşleme Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2015 - 2016
Sayısal Görüntü Analizi , Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2013 - 2014
Uzaktan Algılamanın Temelleri, Lisans, 2014 - 2015
Uzaktan Algılamada Değişim Tespiti, Lisans, 2014 - 2015
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş , Lisans, 2014 - 2015
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veritabanlarının Oluşturulması, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Matlab Kullanarak Sayısal Görüntü İşleme , Yüksek Lisans, 2012 - 2013

Yönetilen Tezler

KOÇ SAN D., Sera Alanlarının Uzaktan Algılama Görüntülerinden Otomatik Olarak Belirlenmesi, Yüksek Lisans, S.Çelik(Öğrenci), 2019
KOÇ SAN D., Kentsel Gelişme Alanları için Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Kullanılarak Uygun Yer Seçimi- Antalya Örneği, Yüksek Lisans, V.Şahan(Öğrenci), 2019
KOÇ SAN D., Landsat Uydu Görüntülerinden Kentsel Isı Adalarının Belirlenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Yüksek Lisans, N.ASLAN(Öğrenci), 2016

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Üye, 2000 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
Biosystems Engineering, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020
Computers and Electronics in Agriculture, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
Geocarto International, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2020
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2020
Computers and Electronics in Agriculture, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2019
International Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2019
Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2019
Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2019
Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2019
International Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2019
Remote Sensing of Environment, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2019
Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2019
Personal and Ubiquitous Computing, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2018
Computer Methods and Programs in Biomedicine, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2018
International Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
Journal of Electronic Imaging , SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2018
Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2018
AIMS Agriculture and Food, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2018
Biosystems Engineering, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2018
Journal of Electronic Imaging, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2018
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2018
Arabian Journal of Geosciences, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2018
Journal of Electronic Imaging, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2017
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2017
International Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2017
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2017
International Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2017
Canadian Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2017
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2017
Technical Gazzette, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2017
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2017
Journal of Spatial Science, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2016
European Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2016
Remote Sensing Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2016
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2016
European Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2016
European Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2016
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2016
Geocarto International, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2015
Measurement (Journal of the International Measurement Confederation), SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2015
Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence , SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2015
European Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2015
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2015
European Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2015
Journal of Applied Remote Sesnsing, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2015
International Journal of Information Technology & Decision Making, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2015
Tehnicki Vjesnik/Technical Gazette, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2014
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (PE&RS), SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2014
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2014
European Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2014
Journal of Biomedical Optics, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2014
Journal of Biomedical Optics, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2014
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2014
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2014
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2013
Journal of Applied Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2013
African Journal of Environmental Science and Technology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2013
Journal of Geodesy and Geoinformation , Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2013
Tehnicki Vjesnik/Technical Gazette, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2013
14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Diğer Dergiler, Şubat 2013
Journal of Geodesy and Geoinformation , Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2012
Journal of Geodesy and Geoinformation , Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2012
International Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2012
International Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2011
International Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2011
International Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2011
International Journal of Remote Sensing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2011

Metrikler

Araştırma Alanları

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Görüntü İşleme, Şehir ve Bölge Planlama