Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tük Tiyatrosunda Bir Güldürü Öğesi Olarak" Hülle": Hülle Yahut Kabakçı Ferhat Ağa ve Hülleci

VI. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi , 13 - 16 June 2021, vol.2, pp.1155-1168

Books & Book Chapters

Günümüz Türkçesiyle Halit Ziya Uşaklıgil Sefile

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2022

Distopik Romanlarda Kaygı

DBY Yayınları, İstanbul, 2022

Günümüz Türkçesiyle Ahmet Mithat Efendi, Henüz 17 Yaşında

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2020

Metrics

Publication

9