Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2013 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi

Scientific Refereeing

 • January 2013 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2013). Lisede Okuyan Kız Öğrencilerin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Algıları. (1509 nolu makale)

  SCI Journal

 • January 2013 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. (2013). Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik, Ana-Baba Tutumu ve Sınav Kaygısının Öğrencilerin SBS Başarılarını Yordama Gücü. (1980 nolu makale).

  SCI Journal

 • January 2013 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. (2013). Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Esneklik, Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar ve Görülen Psikolojik Belirtiler. (1702 nolu makale)

  SCI Journal

 • January 2012 European Journal of Psychiatry. (2012). Posttraumatic Stress Symptoms: Culture-bound or Culture-universal. (788 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2012 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. (2012).Başaçıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BCSÖ-KF) Türkçeye Uyarlanması. (1506 nolu makale).

  SCI Journal

 • January 2012 Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2012). İngilizce ile ilgili Özyeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi.

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2012 Sex Roles. (2012). Gender and Positive Psychology Constructs in an Iranian Adolescents and Youth Sample. (SERS -3221 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2011 Sex Roles. (2011). Gender and possitive psychology constructs: What role do they play for Iranian adolescents and young adults? (SERS-1917 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2011 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. (2011). Yaratıcı Drama Temelli Atılganlık Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Atılganlık Becerisine Etkisi. (1187 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2011 Sex Roles (2011). Sex and Gender-based Differences in Social Value Priorities. (SERS-2658 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2009 . Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. (2009). Anne-Babası Boşanmış ve Boşanmamış Olan Ergenlerde Yalnızlık ve Yaşam Doyumu. (612 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2009 Psychopathology and Behavioral Assesment (2009). Predictive Validity of the Suicide Probability Scale in a Male Inmate Population. (JOBA-66R1 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2009 Sex Roles. (2009). Gender Role Orientation on Academic Procrastination: Adolescents, Gender Role Orientation. (SERS-1484 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2009 Psychopathology and Behavioral Assesment (2009) Reverse attentional disengagement effect in relation to depressive symptoms in young adult women. (JOBA-88 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2009 Journal of Multicultural Counseling and Development. Culturally-Focused Community –Centered Service Learning: An International Immersion Experience. (JOBA-66 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2009 Sex Roles. (2009). The Analysis of Relationship between Separation-Individuation in Turkish Lycee Students and Perceived Parenting Styles. (SERS-1230 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2009 Sex Roles. (2009). Turkısh Unıversıty Students' Beliefs in Sexual Myths. (SERS-706 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2008 . European Journal of Psychiatry. (2008). Psychometric properties of Beck Depression Inventory-II Turkish among educational faculty freshmen in Turkey. (615 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2007 Sex Roles. (2007). The Effects of Gender Role Orientation and Sex on Need for Cognition in a Turkish Sample. (SERS-398 nolu makale).

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2006 Social Behavior and Personality. (2006). Harmanious Passion and Obsessive Passion in Playing online Games.

  Journal Indexed in SSCI