Education Information

Education Information

 • 1991 - 1995 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Abd, Turkey

 • 1989 - 1991 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitisü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Abd, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Farklı Sosyoekonomik Düzeylerden Gelen 12-15 Yaşlarındaki Ergenlerde Formel İşlem Düşüncesinin Gelişim Düzeyi Sustainable Development

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler

 • 1991 Postgraduate

  Okul Öncesi Çağdaki Çocukların Oyun Konusundaki Toplumsal-Bilişsel Davranış Örüntüleri ile Oyun Materyalleri Arasındaki İlişkiler

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Abd

Foreign Languages

 • C1 Advanced English