Education Information

Education Information

  • 1994 - 1997 Postgraduate

    Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Dissertations

  • 1997 Postgraduate

    Basılı Reklamlarda Grafik Tasarım Yaklaşımları

    Akdeniz University, Faculty of Fine Arts, Grafik Tasarım

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English