Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kıyı Arazi Islah Alanlarının Kentsel İklim Üzerine Etkileri

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 24 - 26 May 2023, pp.31 Creative Commons License

Creating Cool Island with Street Afforestation: The Case Study of Antalya

5th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2022), Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2022, pp.27

THE IMPACTS OF COASTAL LAND RECLAMATION AREAS ON URBAN CLIMATE

CEDESU 2021 2ND INTERNATIONAL CITY AND ECOLOGY CONGRESS WITHIN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT, Trabzon, Turkey, 03 December 2021, vol.1, pp.228-233 Sustainable Development

The Impacts of Coastal Reclamation Areas on Cooling of the Urban Environment

34th International Geographical Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 20 August 2021, pp.1

The Cool Island Effects of Green Spaces in Hot and Humid Cities: The Case Study of Antalya

The 4th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism ICCAUA2021, Antalya, Turkey, 20 - 21 May 2021

An Archaeological Predictive Model with Fuzzy Logic Method for Sivas province, Central Anatolia

3rd International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2021, pp.1-10

İklime Uyumlu Kentsel Planlamada, Kent Morfolojisi ve Soğuk Ada İlişkilerinin İncelenmesi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 44. Kolokyumu, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2020

A Comparison of the Success Rates of Different Study Scales in ANN Based Urban Climatic Simulations

20th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Atina, Greece, 10 - 14 October 2020, pp.121

Urban Climate Change Prediction by Using Artificial Neural Networks: A Case Study of 3rd Bosphorus Bridge

Production of Climate Responsive Urban Built Environments, İstanbul, Turkey, 22 - 24 May 2019 Sustainable Development

Monitoring the Temporal Micro-Climatic Change in an Urban Area: The Case Study of Ümraniye District

Production of Climate Responsive Urban Built Environments, İstanbul, Turkey, 22 - 24 May 2019 Sustainable Development

The Classification of Urban Pattern by the Support Vector Machines Method: A Case Study in İstanbul City

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019

Yapay Sinir Ağları ile Kentsel İklim Simülasyonu

TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2019 Sustainable Development

Kentsel Alanda İklimsel Değişimin İncelenmesi: Ümraniye Örneği

TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2019

Determination of Potential Paragliding Fields with Analytic Hierarchy Process Based on GIS Techniques

II. International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018

Kızılırmak Nehri’nin Mikroiklimsel Etkilerinin Belirlenmesi

VII. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018 Creative Commons License

Effects of Urbanized Areas on Urban Climate in Istanbul Metropolitan Area

International Conference on Global Climate Change, İstanbul, Turkey, 6 - 07 November 2013, pp.18-25 Sustainable Development

İstanbul’da Planlanan Büyük Projeler, Kentsel Dönüşüm ve Ormanlar Üzerine Etkileri: Başka Çözümler Mümkün mü?

İstanbulOrmanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2013, pp.129-155 Sustainable Development

İnsan Doğa İlişkisinde Egemenlik mi / Bütünleşeme mi? İstanbul’daki Kentsel Gelişme / Yeşil Alan Çelişkisi

İstanbul OrmanlarınınSorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2013, pp.157-179 Sustainable Development

The Effects of Built-Up Valley Areas on Urban Climate

AESOP / ACSP 5th Joint Congress, Dublin, Ireland, 15 - 19 July 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

İklime Uyumlu Kentsel Planlamada, Kent Morfolojisi ve Soğuk Ada İlişkilerinin İncelenmesi

in: Kriz, Akşit Ayşecan, Mercanoğlu Cansın, Alaydın Deniz, Çetinkaya Hülya, Yeni Göktuğ, Karasüleymanoğlu Sultan, Editor, Şehir Plancıları Odası, Ankara, pp.176-199, 2022

An Archaeological Predictive Model with Fuzzy Logic Method for Sivas Province (Central Anatolia)

in: Current Debates on Social Sciences 6 Multidisciplinary Studies, Ceylan A., Karacagil Z., Bozgun Ş., Toptaş K., Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.283-293, 2021

İstanbul’un Mezo ve Mikro İklimsel Değişiminin Kuzey Ormanları ve Kent İçi Yeşil Alanlarla İlişkisi

in: Ekosistem, İklim ve Kentsel Büyüme Perspektifinden İstanbul ve Kuzey Ormanları, Ünal Akkemik, Editor, Türkiye Ormancılar Derneği, İstanbul, pp.88-96, 2020 Sustainable Development

Effects of Urbanized Areas on Urban Climate

in: Global Climate Change, Prof. Dr. Semra Atabay, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.18-25, 2014 Sustainable Development

Eğitimin Evrimsel Süreci

in: Planlama Felsefesi, Töre Seçilmişler, Erhan Kurtarır, Emrah Altınok, Ufuk Fatih Küçükali, Sümer Gürel, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, pp.113-134, 2006

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

46

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

15

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

9

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals