Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Lecturer

  Akdeniz University, Technical Sciences Vocational School, Department of Plant and Animal Production

 • 2016 - 2018 Expert

  Akdeniz University, Technical Sciences Vocational School, Department of Plant and Animal Production

 • 2014 - 2016 Research Assistant

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

Courses

 • Associate Degree VERİ TABANI

 • Associate Degree CBS UYGULAMALARI I

 • Undergraduate Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uygulama)

 • Undergraduate Arazi Kullanımı ve Havza Yönetimi (Uygulama) Sustainable Development