Education Information

Education Information

 • 1999 - 2006 Doctorate

  Ege University, Turkey

 • 1995 - 1999 Postgraduate

  Ege University, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Ege University, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama teknikleriyle menemen sulama sistemi performansının değerlendirilmesi

  Ege University

 • 1999 Postgraduate

  İzmir atıksularının Menemen Ovası sulamasında kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi üzerine bir inceleme

  Ege University

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English