Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de Finansal Çevrimler ve İş Çevrimleri

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Inovasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.181

Etkin Piyasa Hipotezi: Türk Döviz Piyasası Örneği

Anadolu International Conference in Economics (Econanadolu), Eskişehir, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.30

Yükselen Piyasalara Yönelik Sermaye Akımlarının Belirleyicileri ve Rezerv Para Merkez Bankası Politikalarının Etkileri

Türkiye Ekonomi Kurumu 4. Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2014, pp.5

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım Akımlarını Belirleyen Faktörler: Yükselen Piyasalar Örneği

EconAnadolu 2013, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.1-17

Döviz Kuru Seviyesi ve Oynaklığının Dış Ticaret Akımları Üzerine Etkisi: İmalat Sanayi Sektörü Örneği

UEK-TEK 2012 Uluslararası Ekonomi Konferansı, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2012, pp.1-17

Books & Book Chapters

Türkiye ve Doğu Asya Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler

in: Dünya Siyasetinde Asya Pasifik, İsmail Ermağan,Mehmet Özay,Özlem Zerrin Keyvan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.729-751, 2020

Latin Amerika'da Geçmişten Günümüze Ekonomi Politikaları

in: 21. Yüzyılda Latin Amerika, Siyaset-Ekonomi-Toplum, Uysal Oğuz C., Atvur S., İzol R., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.213-226, 2019

Interactions between Financial and Business Cycles in Turkey

in: A Critical Review of Social Sciences Theory and Practice, Yenihan B., Sarıipek D. B., Cerev G., Editor, Frontpage Publications, Kolkata, pp.167-176, 2018

Türkiye’nin Latin Amerika ve Karayipler ile Ekonomik İlişkileri

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2, Orta Amerika ve Karayipler, Ermağan İ., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.539-556, 2018

Asya-Pasifik Bölgesinde Ekonomik İşbirlikleri: TPP, FTAAP ve RCEP

in: 21. Yüzyılda Asya-Pasifik: Bölgesel Politikalar, Uluslararası Sorunlar, Yeni Aktörler, Özer S., Atvur S., İzol R., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.277-293, 2017

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması ve Ekonomik Etkileri

in: 21. Yüzyılda Avrupa: Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar, İZOL, R., ATVUR, S., ÖZTÜRK, T., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.331-348, 2016

Geleneksel Döviz Kuru Teorilerine Eleştirel Bir Bakış

in: Prof.Dr. İlker Parasız’a Armağan, Bir Duayen ile İktisat ve Finansı Çok Boyutlu Düşünmek, Arı A. , Editor, Efil Yayınevi, Ankara, pp.345-366, 2014

Ulaştırma Sektöründe Devlet Yardımları

in: Avrupa Birliği Müktesebatında Devlet Yardımları ve Türkiye'nin Uyumu, Erdem M. Ş., Editor, Orkun & Ozan Medya Hizmetleri A. Ş., Antalya, pp.421-427, 2004

Avrupa Birliği'nde Gemi Yapımı Sektöründe Devlet Yardımları

in: Avrupa Birliği Müktesebatında Devlet Yardımları ve Türkiye'nin Uyumu, Erdem M. Ş., Editor, Orkun & Ozan Medya Hizmetleri A.Ş., Antalya, pp.417-420, 2004

Metrics

Publication

21

Project

1
UN Sustainable Development Goals